Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

  • Industrisanering utför kemikaliesaneringar i Mälardalen.

Kemikaliesanering i Stockholm

Utsläpp av kemikalier kräver högsta beredskap i form av noggrannhet och kontroll och dessa uppdrag ofta är akuta i sin natur. Vi utför kemikaliesaneringar runt om i Mälardalen. Arbetet med kemikaliesaneringar är en process i flera steg.

Kemikaliesaneringen börjar med inventering

Innan själva saneringsprocessen börjar vi alltid med att inventera skadeplatsen och ta reda på fakta om kemikalierna som släppts ut. Detta görs enklast genom att få säkerhetsdatablad från kunden, om inte detta är möjligt går vi vidare till leverantören eller tillverkaren för granskning av ämnet.

Denna information är viktig för att lära oss om kemikaliernas natur och hur vi ska bearbeta de specifika kemikalierna på bästa sätt. Är kemikalierna lättlösliga, har de låg kokpunkt, är de frätande eller kanske giftiga? Beroende på vad vi stöter på anpassar vi kemikaliesaneringen för att göra det så effektivt som möjligt.

Kemikaliesaneringar av det större slaget

Efter resultatet från inventeringen går vi igenom akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och minska risken för skador på människa och miljö. Kemikalier kan vara farliga av olika anledningar. De behöver inte vara direkt giftiga för att de ska vara farliga i exempelvis naturen. Om ämnet har ett annorlunda pH-värde till skillnad från marken i det lokala området kan det vålla stor skada i form av exempelvis försurning.

Beroende på vilka riskmoment som finns med kemikalierna kommer olika organisationer kontaktas för att hjälpa till.

  • Vid risk för spridning av flytande kemikalier kommer vår projektledare att ordna med uppsugning av ämnet för att snabbt och effektivt ta hand om problemet.
  • Vid risk för större utsläpp kommer Räddningsverket kontaktas.
  • Vid risk för spridning av kemikalier som visar sig vara farliga för miljö och hälsa kontaktas det lokala miljökontoret.

Kemikaliesanering i mindre storlek

En kemikaliesanering utförs inte bara vid extrema situationer. Det kan utföras i mindre skala vid sanering av lokaler och andra utrymmen som hanterar kemikalier.

Ett exempel där kemikaliesanering behövs, utan att det finns en akut risk för att vålla några särskilda faror, är om olika lösningar råkat spillas ut i en lektionssal för kemi-lektioner. Skolan kan i detta fall kontakta oss för att få råd och vi kan då undersöka om en kemikaliesanering behövs och hur väggarna och golvet påverkats av lösningen.

Vi tar hand om kemikalier av skiftande slag som kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol för att nämna några exempel.

Var vi är verksamma och utför kemikaliesanering

Vi är verksamma i hela Mälardalen. Från Storstockholm och Uppsala till Västerås och Enköping.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar när det gäller kemikaliesanering, vi kan även ge enklare råd över telefon.

  

 

 

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter