Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Oljesanering i Stockholm

Vi på Industrisanering i Sverige utför många typer av arbeten vid industrier med fokus på säkerhet och kvalitet. En av de tjänster som vi erbjuder runt om i Mälardalen är oljesanering vid olika typer av industrier.

Vi är kvalitetscertifierade inom oljesaneringar

Industrisanering i Sverige erbjuder många tjänster som kan bli aktuella inom industrier. Vi utför allt från utredningar och saneringar inom asbest, PCB, radon, fukt och mögel till sådant som klottersaneringar och ventilationsrengöringar. Vissa av de arbeten som vi utför är även i svåråtkomliga områden, som på höga höjder.

Vi sanerar även kemikalier. Olja används inom många industrier och att hanteringen av olja och en sanering av olja vid behov går rätt till är av stor vikt. Vi erbjuder kvalitetscertifierade tjänster för hantering av olja för industrin.

Vid utsläpp av kemikalier går arbetet till på lite olika vis beroende på vad för typ det handlar om. Det första steget är att göra en inventering på platsen för att ta reda på hur utsläppet och förutsättningarna ser ut. Därefter vet vi vilken typ av sanering som krävs.

Vid en oljesanering är också fallet precis som vid andra saneringar att arbetets omfattning och metoden för oljesaneringen beror på vilka behov som finns för hanteringen i det specifika fallet.

Oljesaneringar runt om i Mälardalen

För att se till att våra arbeten går till på ett kvalitativt och säkert vis har vi ett flertal genomförda utbildningar och certifieringar. Ett område där vi är kvalitetscertifierade är alltså oljesaneringar. Vi på Industrisanering i Sverige utför oljesaneringar inom hela vårt område där vi är verksamma.

Vi erbjuder våra tjänster inom utredningar, saneringar och service i Mälardalen med städer som Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. Vill du veta mer om oss? Kontakta oss nedan.

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter