010 206 50 66
KONTAKT
NÄR DET KRÄVS KVALIFICERAD HJÄLP

Industrisanering
Asbest, Radon, Mögel & PCB

Industrisanering i Sverige AB är ett företag som arbetar med sanering genom säkra metoder.
Vårt arbetssätt med kundnära service till industri, väg, järnväg samt sanering inom den offentliga sektorn har gett oss många nöjda kunder. Vi har i flera år verkat inom industrin och har även erfarenhet av mekanisk verkstad, för att nämna en. Några exempel på arbeten vi gör är exempelvis vårdcentraler, skolor, och banker med mera där offentliga fastighetsägare hyser en pågående verksamhet.
Högsta kreditvärdighet hos UC
NÄR DET KRÄVS KVALIFICERAD HJÄLP

Här kan du läsa mer om
våra tjänster

Läs om vårt kvalitetsarbete
ISO-certifierad sanering

Industrisanering är en del av UAMS-koncernen i Stockholm, Västerås, Uppsala och Mälardalen

UAMS-koncernen har varit verksamma i 15 år och har arbetat med sanering sedan starten. Vi är sedan år 2007 ISO certifierade för 9001:2015 och 14001:2015.
Ni kan ringa eller besöka vårt trevliga huvudkontor som är centralt beläget i Mälardalen. Från Bålsta har vi mindre än en timme till Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping, och kan snabbt finnas till hands för våra kunder.

Vi har många års erfarenhet av branschen och har alltid ett professionellt sätt gentemot våra kunder. Våra tjänster varierar över tid, då vi hela tiden utvecklar våra medarbetare och tar oss an nya uppdrag och kunskapsområden, och inkluderar bland annat följande.

Asbestsanering

Asbest finns i många typer av material i många utrymmen. Vi utför sedan många år tillbaka asbestsaneringar och inventering av den skadliga asbesten. Läs mer om asbestsanering

Avfallssanering

Viss typ av avfall kräver särskilt stor noggrannhet att ta hand om. Vi har lång erfarenhet av hantering av avfall och avfallssanering som ofta kräver utbildning. Läs mer om avfallssanering
24 maj, 2023
Radonfritt boende: Tips och råd för radonsanering Stockholm

Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas när uran och radium bryts ned i marken. Den kan tränga in i bostäder och ansamlas i höga halter, vilket utgör en allvarlig hälsorisk. I Stockholm, liksom i många andra områden, kan radonhalten vara särskilt hög på grund av geologiska förhållanden. I denna artikel kommer […]

Läs vidare
26 april, 2023
PCB-sanering: En viktig process för att skydda vår hälsa och miljö

Vad är PCB? Polychlorerade bifenyler (PCB) är en grupp av syntetiska kemikalier som en gång i tiden användes flitigt inom industrin och i byggnadsmaterial. PCB har egenskaper som gör dem mycket användbara, såsom att de är eldfasta, har låg värmeledningsförmåga och är mycket stabila. Men med tiden har forskning visat att PCB kan vara skadliga […]

Läs vidare
27 mars, 2023
Fördelarna med torrsugning vid mögelsanering

Mögeltillväxt kan orsaka betydande skador på byggnader och utgöra hälsorisker för de boende. Effektiv mögelsanering innebär att mögeltillväxt och sporer avlägsnas från drabbade områden. Torrsugning eller vakuumsugning är ett viktigt steg i mögelsanering som kan erbjuda flera fördelar. I den här artikeln kommer vi att diskutera fördelarna med att använda torrsugning vid sanering av mögel. […]

Läs vidare
31 januari, 2023
Radon: ett dolt hot – vad man ska tänka på när man anlitar ett radonsaneringsföretag

Radon är en naturligt förekommande gas som produceras genom sönderfall av radioaktiva grundämnen, såsom uran, som finns i jord, sten och vatten. När dessa element går sönder frigör de radongas, som kan sippra in i bostäder och byggnader genom sprickor i grund, golv eller väggar. Radon är en luktfri, smaklös gas som kan leta sig […]

Läs vidare
30 december, 2022
Den dolda hälsorisken: varför det är viktigt att mäta radon

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i miljön och som finns i bostäder och andra byggnader. På vissa platser är det viktigt att mäta radon. Det produceras genom sönderfall av uran och andra radioaktiva ämnen i marken och kan komma in i byggnader genom sprickor och öppningar i grunden, såväl som genom […]

Läs vidare
30 november, 2022
EU planerar stärka skyddet mot asbest – inte tillräckligt enligt kritiker

Europeiska kommissionen vill stärka skyddet mot asbest och föreslå lägre gränsvärden för exponering. Många arbetstagare skulle fortfarande utsättas för asbest och riskera att utveckla cancer, enligt Claes-Mikael Ståhl, talesman för Europafacket. Europeiska unionen har förbjudit alla former av asbest sedan 2005, men asbest förekommer fortfarande i äldre byggnader. Arbetare löper störst risk att utsättas för […]

Läs vidare
Fler nyheter

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu