010 206 50 66
KONTAKT
NÄR DET KRÄVS KVALIFICERAD HJÄLP

Industrisanering
Asbest, Radon, Mögel & PCB

Industrisanering i Sverige AB är ett företag som arbetar med sanering genom säkra metoder.
Vårt arbetssätt med kundnära service till industri, väg, järnväg samt sanering inom den offentliga sektorn har gett oss många nöjda kunder. Vi har i flera år verkat inom industrin och har även erfarenhet av mekanisk verkstad, för att nämna en. Några exempel på arbeten vi gör är exempelvis vårdcentraler, skolor, och banker med mera där offentliga fastighetsägare hyser en pågående verksamhet.
Högsta kreditvärdighet hos UC
NÄR DET KRÄVS KVALIFICERAD HJÄLP

Här kan du läsa mer om
våra tjänster

Läs om vårt kvalitetsarbete
ISO-certifierad sanering

Industrisanering är en del av UAMS-koncernen i Stockholm, Västerås, Uppsala och Mälardalen

UAMS-koncernen har varit verksamma i 15 år och har arbetat med sanering sedan starten. Vi är sedan år 2007 ISO certifierade för 9001:2015 och 14001:2015.
Ni kan ringa eller besöka vårt trevliga huvudkontor som är centralt beläget i Mälardalen. Från Bålsta har vi mindre än en timme till Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping, och kan snabbt finnas till hands för våra kunder.

Vi har många års erfarenhet av branschen och har alltid ett professionellt sätt gentemot våra kunder. Våra tjänster varierar över tid, då vi hela tiden utvecklar våra medarbetare och tar oss an nya uppdrag och kunskapsområden, och inkluderar bland annat följande.

Asbestsanering

Asbest finns i många typer av material i många utrymmen. Vi utför sedan många år tillbaka asbestsaneringar och inventering av den skadliga asbesten. Läs mer om asbestsanering

Avfallssanering

Viss typ av avfall kräver särskilt stor noggrannhet att ta hand om. Vi har lång erfarenhet av hantering av avfall och avfallssanering som ofta kräver utbildning. Läs mer om avfallssanering
28 februari, 2024
Förbättra brandskyddet med effektiv brandtätning 2024

Att förhindra spridningen av eld i händelse av en brand är brandtätning 2024 av avgörande betydelse för att rädda liv och minimera materiell skada. Trots att brandklassade väggar kan tyckas tillförlitliga, kan bristen på brandtätning vid dörrar och genomföringar vara en svag punkt som tillåter elden att spridas okontrollerat. För att säkerställa ett komplett brandskydd […]

Läs vidare
29 januari, 2024
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmäna råd om gränsvärden i luftvägsexponering i arbetsmiljön – nya regler från januari 2025

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön är avgörande för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö. Genom att fastställa specifika gränsvärden och åtgärdsåtgärder hjälper dessa föreskrifter till att minimera riskerna för luftvägsskador och förbättra arbetstagarnas välmående. Arbetsgivare bör vara medvetna om och följa dessa föreskrifter för att säkerställa […]

Läs vidare
27 december, 2023
Effektiva metoder för att sanera mögel i Västerås

Fenomenet mögeltillväxt utgör en utmaning som flera fastighetsägare i Västerås kan ställas inför, särskilt med hänsyn till det fuktiga klimatet och de kalla vintermånaderna. Mögel inte bara påverkar inomhusluftens kvalitet negativt, utan kan även ha skadliga effekter på hälsan och fastighetens värde. Denna artikel syftar till att utforska de mest effektiva strategierna och råden från […]

Läs vidare
30 november, 2023
Hur du väljer rätt saneringstjänst på industriell nivå för dina specifika behov

Sanering på industriell nivå är en viktig process som kräver professionell hjälp för att hantera farliga ämnen och avfall. Det finns många företag som erbjuder saneringstjänster, men det är inte alltid lätt att veta hur man väljer rätt. I den här artikeln kommer vi att titta på några faktorer som kan hjälpa dig att hitta […]

Läs vidare
21 september, 2023
Vem har ansvaret för att utreda och sanera ett förorenat område?

Primärt ligger ansvaret för att genomföra undersökning och sanering av förorenade områden hos den individ eller verksamhet som är ansvarig för föroreningen. Det är den som har orsakat föroreningen som normalt ska bekosta och genomföra de nödvändiga utrednings- och saneringsåtgärderna. Det inkluderar också situationer där en verksamhet övertar en annan verksamhet som tidigare har bidragit […]

Läs vidare
31 augusti, 2023
Skydda dina fastigheter från fukt- och mögelskador inför oväder

Fukt- och mögelskador är en betydande utmaning för företag och industrier när oväder närmar sig. Dessa skador kan inte bara påverka fastighetens struktur och estetik, utan även orsaka hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. Att vidta effektiva förebyggande åtgärder är avgörande för att minimera risken för skador och kostsamma reparationer. I den här artikeln […]

Läs vidare
Fler nyheter

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu