Arbete på väg – Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping

Väg sanering

Kvalitetssäkring för arbete på väg

Ett av de områden som vi är verksamma inom är Arbete på väg och för att vi ska utföra säkra och kvalitativa arbeten på vägar har vår personal genomfört ett flertal utbildningar.

Utbildning inom området väg

Bland de tjänster som vi erbjuder när vi gör arbeten i anslutning till vägar finns ett flertal sanerings- och servicetjänster med allt från saneringar av klotter till saneringar av material som finns i anslutning till vägen som innehåller exempelvis asbest eller PCB.

Vi gör även så kallade torrsugningar där material som damm och rester från asfalten och från bilarnas däck sugs upp av torrsugen och rensas bort, vilket gör det säkert för sådan personal som ska utföra någon typ av servicearbete i anslutning till vägen.

Vägar är ett utrymme som det kan innebära risker att arbeta på och kring. För att göra de arbeten som Industrisanering i Sverige utför på vägarna säkra har vår personal alltså genomgått utbildningar. Personalen har genomgått både säkerhet på väg, samt utbildning till utmärkningsansvarig. Bland de genomförda utbildningarna för arbeten vid vägar finns även Trafikverkets Arbete på väg Nivå 1+2 TRVK APV enligt TDOK 2086:12 samt Trafikverkets Arbete på väg Nivå 3A TRVK APV enligt TDOK 2086:12.

Arbeten vid vägar i Mälardalen

Att utföra arbeten i anslutning till vägar kräver både rätt typ av kunskap och även en stor försiktighet och fokus på säkerheten. Med rätt typ av kompetens och med gedigen erfarenhet blir jobben genomförda med en hög kvalitet. Vill du veta mer om vår kvalitetssäkring och utbildningar inom området väg? Kontakta oss gärna.

Våra kunder finns i hela Mälardalsområdet med städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Läs även gärna mer om våra tjänster som utförs vid vägar, samt vid andra typer av utrymmen, inom sanering av asbest, sanering av PCB samt klottersaneringar.