010 206 50 66
KONTAKT

Avfallssanering – asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. När damm med asbestfibrer kommer in i lungorna kan de orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Vid en asbestsanering i Stockholm är det därför viktigt att saneringen utförs med rätt kunskap.
 

Asbestsanering av många material i Stockholm

En asbestsanering kan behövas av många olika typer av material i Stockholm. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns kvar i framför allt äldre konstruktioner och är en risk för de som arbetar inom områden som bland annat industri, väg och järnväg.

Asbest har längre tillbaka i tiden använts som brandskydd i stålkonstruktioner, i ventilationsanläggningar, i soprum, som värmeisolering i rör och värmepannor, som bullerdämpning och armering i skivor, i kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster samt i fix och fog till kakel och mycket annat.

Inom områdena väg och järnväg har asbesten bland annat använts till skivmaterial och andra konstruktioner i tunnlar och tunnelbanor. Asbesten kan idag även hittas i gammalt damm från bromrester. Det är viktigt att dessa områden saneras innan övrig personal ska arbeta i utrymmena.

Hälsorisker med asbest i Stockholm

Att hantera asbest är farligt. Det är känt sedan länge. Asbest kan finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. Om man andas in dammet kan det så småningom uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall kan inandning av asbestfibrer leda till cancer.

I samband med att du tar hjälp med en asbestsanering i Stockholm, och inom de andra områdena där vi är verksamma, är det viktigt med en noggrann sanering med fokus på säkerhet.

Regler vid asbestsanering i Stockholm

Huvudregeln, fastställd i Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter, är att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet. Det finns några undantag från förbudet:

  • Teknisk anordning som innehåller asbest får användas så länge ingrepp inte görs i det asbesthaltiga materialet och om asbestdamm inte sprids vid användning.
  • Asbest och asbesthaltigt material får under vissa förutsättningar hanteras vid bearbetning och behandling eller vid rivning efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, vilket bland annat innefattar en asbestsanering i Stockholm.

Straffbart att bryta mot reglerna

Instruktioner om hur asbest ska hanteras ska finnas på varje arbetsplats där asbestarbete kan förekomma, liksom instruktioner om nödvändiga skyddsåtgärder.

Brott mot reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra böter eller en sanktionsavgift. Det gäller alltså på det viset att den rätta kunskapen finns när asbest ska saneras.

Vi arbetar med asbestsanering i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig!

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu