Besiktning, Sanering höga höjder – Stockholm, Uppsala, Västerås

Besiktning och sanering på höga höjder

Besiktning och sanering på höga höjder

Vi på Industrisanering i Sverige utför många typer av saneringar. Ibland kan det hända att en sanering blir nödvändig i utrymmen som är särskilt besvärliga att komma åt, som exempelvis på höga höjder. Vi gör besiktningar och saneringar i dessa utrymmen.

Besiktning och sanering genom Rope access

Vi utför besiktningar och många typer av saneringar med allt från sanering av material som innehåller asbest, PCB och kemikalier till sanering av klotter och mögel. I vissa fall kan det alltså vara så att man misstänker eller vet att ett skadligt ämne finns i material i ett utrymme dit man som ordinarie personal inte kan ta sig och där det inte är möjligt att använda olika typer av ställningar och liftar. Vi gör då en besiktning och tar sedan hand om saneringen i dessa utrymmen på höga höjder. Vi är proffs på platser där ordinarie personal inte vill, kan eller får arbeta.

När vi gör besiktningar och saneringar i dessa typer av utrymmen på höga höjder gör vi det med hjälp av rep. Vi erbjuder kunden stor flexibilitet och har stor kompetens inom reparbete, eller så kallat Rope access. Rope access innebär att hantverkaren tar sig till platsen för besiktningen och saneringen med hjälp av en anordning med rep.

Att arbeta på höga höjder kräver en viss typ av kunskap för att onödiga risker ska undvikas. Miljöhänsyn och säkerhet är alltid faktorer i genomförandet av våra uppdrag med besiktning och sanering.

Besiktning och sanering på höga höjder i Mälardalen

Är du i behov av någon typ av saneringsarbete i ett utrymme som är svåråtkomligt? Vi hjälper dig med besiktning och sanering på höga höjder och i andra typer av utrymmen i Mälardalen i bland annat orterna Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Kontakta oss för att veta mer.