Brandtätning Stockholm, Uppsala, Västerås

Brandtätning inom industri

Brandtätning Stockholm

Om oturen är framme kan en brand sprida sig i en fastighet. Brandtätning gör du för att elden inte ska sprida sig till övriga delar av byggnaden om det börjar brinna i en del av fastigheten. Vi har utbildningen och materialet till att förhindra spridning genom brandtätning.

Minska spridningen av elden med brandtätning

Om det börjar brinna i en del av en fastighet kan elden lätt spridas snabbt och ställa till med stora skador på fastigheten och stort lidande för dem som bor eller arbetar i byggnaden. Brandtätning används alltså i byggnader för att förhindra att sådan spridning av elden blir möjlig och förstörelsen blir större än nödvändigt.

En brandtätning kan hindra att elden sprids exempelvis mellan väggar och flera våningsplan, men det är även viktigt att brandtätningen fungerar som den ska i andra utrymmen där eld och rök lätt annars sprider sig. Det kan exempelvis vara hål och öppningar för olika typer av rör, som ventilationen, samt kablar.

Även om brandtätningen är som den ska med sådant som branddörrar och brandceller så spelar detta ingen roll om brandtätningen är för dålig vid rör- och kabelanslutningarna. För att undvika spridning av brand finns det således ett flertal utrymmen som bör brandtätas.

Brandtätning i hela Mälardalen

En brandtätning som är som den ska i jämförelse med en brandtätning som inte fungerar som den ska kan göra stor skillnad när det kommer till hur mycket skada som elden ställer till med. Vi på Industrisanering i Sverige hjälper dig med brandtätningen och utför arbeten på bland annat rörgenomföringar, kabelgenomföringar och byggnadsdelar.

Vi arbetar med brandtätning i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig! Kontakta oss nedan.


Läs även gärna mer om våra andra övriga tjänster som vi erbjuder. Vi utför exempelvis lösullsisolering och fasadtvättning.