010 206 50 66
KONTAKT

Läs mer här om våra tjänster inom ventilationsrengöring

Undvik risker med hjälp av ventilationsrengöring

Om man har ett ventilationssystem som inte är rengjort så finns risken för att luften inte kan ta sig fram som den ska, vilket i sin tur kan leda till dålig luft i byggnaden. Ett smutsigt ventilationssystem är också dåligt när det kommer till brandrisken och sedan ger det även förutsättningar för sådant som mögeltillväxt.

Att se till att ventilationen fungerar som den ska är alltså viktigt av ett flertal anledningar. Det finns olika typer av ventilationssystem som kan användas i en byggnad och som kan finnas i din fastighet i vårt verksamhetsområde i Stockholm, Uppsala, Västerås eller Enköping. Det kan vara så kallat självdrag eller system som styrs av en mekanisk fläkt. De olika typerna av ventilationssystem kan behövas göras rent för att fungera så bra som möjligt.

Om du misstänker att ditt ventilationssystem inte fungerar som det ska så kommer vi gärna förbi och utför en ventilationsrengöring och ser till så att draget och luften i fastigheten blir bra. Med en bra luft så undviker man alltså de onödiga riskerna och ger även bättre förutsättningar för att de som ska vistas i fastigheten upplever miljön som bra. Dålig luft kan annars möjligen leda till sådant som svårigheter med att koncentrera sig och en upplevd trötthet, vilket man med fördel vill undvika.

Ventilationsrengöring och flera andra tjänster

Förutom ventilationsrengöring i Mälardalen i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping erbjuder vi även många andra typer av tjänster. Till oss kan du vända dig för hjälp med allt från asbestsanering, mögelsanering och kemikaliesanering till isolering med lösull.

Läs mer här om mögelsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping


Möglet kan påverka material och de boende

Det som kallas för mögel är olika typer av svampar och bakterier som kan få fäste på material i hemmet. Mögel växer i fuktiga utrymmen och kräver organiskt material för att kunna växa. Möglet bryter ned det byggnadsmaterial som det växer på och kan även ha en negativ påverkan på boende i huset. Möglet kan för vissa personer ge hälsobesvär som huvudvärk, hudutslag och problem med luftvägarna. Det finns på det viset all anledning att upptäcka möglet i ditt hem innan en stor mögelsanering behövs.

Mögel kan du upptäcka i ditt hus genom att tänka på utseendet på byggnadsmaterialet i hemmet samt på lukten i hemmet. Mögel kan vara synligt och därför kan det vara bra att se över delar av hemmet som är fuktiga för att se om du kan se något mögel. Möglet kan också leda till att det blir en unken lukt i hemmet.  Om man misstänker att man har problem med fukt och mögel i hemmet kan det vara bra att höra av sig till en firma för en besiktning.

Vi utför mögelsanering och avfuktning

Om man har problem med mögel i hemmet kan en mögelsanering behövas. För att få bukt med för höga nivåer av fukt finns det också olika lösningar. En sådan lösning är avfuktning. Vi arbetar med mögelsanering och avfuktning i bland annat Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Hör gärna av dig.

Vi utför fasadtvätt i Mälardalen med städer som Enköping, Uppsala, Västerås, Stockholm.

Läs mer också här om fasadtvätt

Få en fin och hållbar fasad med fasadtvätt

Det finns flera anledningar till att det är bra att utföra en fasadtvätt på fasaden till sitt hus. Eftersom att fasaden under hela året får utstå väder och vind så samlas smuts på fasaden. Även sådant som utsläpp från trafiken och fabriker leder till att det samlas smuts på fasaden och alger kan börja växa. Detta kan i sin tur påverka fasaden negativt genom att den kan bli särskilt fuktig.

När man tar hjälp med en fasadtvätt så får man bort smutsen vilket först och främst gör att fasaden blir ren och fin att se på, vilket kan lyfta hela känslan när man ser på huset. Genom att man får bort smutsen och påväxten så ser man också till att minska risken får att fasaden slits ut och ser till att den håller längre än om den hela tiden var täckt av smuts.

Att ta hjälp med en fasadtvätt under våren och sommaren är bra för att både se till att fasaden är fin under sommarhalvåret samt för att göra den redo för den kommande hösten med det hårdare vädret.

Fasadtvätt runt om i Mälardalen

Att hålla sin fasad i ett bra skick är viktigt och ett sätt att bidra till detta är alltså att utföra en fasadtvättning. Behöver du hjälp med fasadtvätt i Mälardalen? Vi är verksamma i städer som Enköping, Uppsala, Västerås, Stockholm. Hör gärna av dig.

Läs mer även här om radonsanering i Stockholm

Radon från flera typer av källor

Radon kan komma in i huset i Mälardalen och Stockholm på flera sätt. För det första kan det komma från marken utanför och ta sig in genom väggarna och för det andra kan det även bland annat komma från material som har använts vid byggandet av huset. Ett material som släpper ifrån sig särskilt mycket radon är så kallad blåbetong.

Radon kan också komma från vatten. Om man exempelvis har en egen brunn med bergsvatten så finns det en ökad risk för att vattnet kan innehålla för mycket radon.

Anledningen till att man bör hålla koll på halterna av radon i hemmet är alltså att radonet kan skada hälsan. När man andas in luften i hemmet så följer radon och de så kallade radondöttrarna med i luften. Väl på plats i lungorna utsätts kroppen för en skadlig strålning. Strålningen kan i värsta fall ge lungcancer.

För att få bukt med problemen med radon i huset i Stockholm och undvika farorna finns det flera sätt att gå till väga. Vilket sätt som är bäst beror på var radonet kommer ifrån. För att ta reda på detta behövs i sin tur en mätning av radonet i hemmet.

Vi utför radonmätning i Mälardalen

Industrisanering i Sverige utför mätningar av radon runt om i Mälardalen med städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping, och hjälper dig att veta vad som behövs göras för att sänka halterna av radon i hemmet.

Vi är nu inne i slutet av mars och våren och sommaren närmar sig med stora steg. Tiden har nu kommit att boka in vårens eller sommarens asbestsanering i Stockholm för att vara säker på att få den hjälp som man vill ha, vid den tidpunkt som man vill ha den.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering kräver rätt kunskaper

Att hantera material som innehåller asbest kan vara farligt. När du exempelvis ska göra en renovering i hemmet och därför måste riva ut material som innehåller asbest är det därför särskilt viktigt att tänka på säkerheten. Om man inte själv har rätt kunnande kan det istället vara bättre att ta hjälp med asbestsaneringen.

Anledningen till att det krävs rätt typ av kunskap och kompetens vid en asbestsanering i Stockholm, eller andra delar av landet, är att det sprids asbestfibrer med luften i samband med att man river i material som innehåller asbest. Dessa fibrer är skadliga att andas in. Att saneringsutrymmet spärras av och säkras på rätt sätt samt att rätt utrustning används är därför viktigt. Det är även viktigt att materialet tas om hand på rätt sätt efter en rivning.

Många gånger kanske man misstänker att man har asbest i hemmet utan att vara säker. Istället för att ta hjälp med en asbestsanering i Stockholm vill man då ta hjälp med en första utredning.

Beställ asbestsaneringen i god tid

När våren och sommaren kommer så gör den det ofta med bättre väder. Dessutom är dagarna längre och man själv får mer tid över till renoveringar och saneringar i hemmet. Detta kan innebära att många vill ha hjälp av hantverkare. Det finns därför all anledning att redan nu boka in vårens och sommarens asbestsanering i Stockholm. Kontakta oss gärna.

Det finns rivningar och saneringar som kräver särskild försiktighet och ett särskilt kunnande för att de ska vara säkra. En sådan sanering, som vi arbetar med i Stockholm och andra städer i vårt verksamhetsområde, är en PCB-sanering.

Läs mer även här om PCB-sanering i Stockholm.

Sanering av PCB i flera material

PCB är en benämning för flera organiska föreningar som längre tillbaka i tiden användes i ett flertal typer av material. PCB kan bland annat hittas i plast, fogmassa samt i sådant som el-stationer, transformatorer och kondensatorer. PCB kan på det viset både hittas i privata bostäder och andra typer av byggnader i Stockholm och resten av landet.

PCB kan ha en negativ påverkan på både människor och djur och natur. Det finns därför riktlinjer kring hur ämnet ska hanteras. Vid en PCB-sanering i Stockholm är det viktigt att den går till på rätt sätt med fokus på säkerhet med rätt typ av säkerhetsutrustning samt med fokus på att materialet tas om hand på rätt sätt.

För vissa typer av fastigheter finns det enligt lagen krav på fastighetsägaren att utföra en inventering samt sanering av PCB, om detta blir nödvändigt. Reglerna finns till för att förhindra att ämnet får spridning i naturen samt för att minska riskerna för att människor ska utsättas för ämnet, vilket kan hända vid rivning som går till på fel sätt.

Hjälp med PCB-sanering i Stockholm

Att utföra en PCB-sanering på rätt sätt kräver alltså viss kunskap. För att vara säker på att din PCB-sanering i Stockholm går till så som den ska kan det vara bra att ta kontakt med en professionell firma. Industrisanering i Sverige arbetar med PCB-saneringar i Stockholm samt i andra delar av Mälardalen. Hör gärna av dig för att veta mer och för hjälp med en sanering.

I vår verksamhet där vi utför olika typer av saneringsarbeten i Stockholm har vi valt att ha fokus på att arbeta både för att vara miljövänliga samt ha en bra arbetsmiljö.

Läs mer även här om vårt fokus på miljö vid saneringsarbeten i Stockholm.

Miljö i fokus vid saneringsarbeten i Stockholm

Att ta sitt ansvar inför att tänka på miljön är viktigt både för privatpersoner och för företag. Vi arbetar därför för, och strävar efter, att vara ett företag som är klimatneutralt i vår verksamhet när vi utför saneringsarbeten och andra typer av arbeten runt om i Stockholm. Vi strävar även efter att arbetsmiljön inom företaget ska vara så bra som möjligt.

Tänker på miljön gör vi på ett flertal sätt. De tre delar som är viktigast för oss ur miljösynpunkt är kemikalier, drivmedel och avfall. Med detta som bakgrund arbetar vi vid våra saneringsarbeten runt om i Stockholm på ett sådant sätt att vi klimatkompenserar för de fordon som vi använder. Vi tar även hand om det avfall som uppstår i samband med vårt arbete på rätt sätt samt hanterar kemikalier på ett effektivt vis. Särskilt vid olika typer av saneringar är det viktigt att tänka på att ta hand om avfallet på ett korrekt vis.

Arbete för bra arbetsmiljö

Vid saneringsarbeten och andra tjänster som vi utför i Stockholm arbetar vi för att säkerställa våra mål inom miljön genom de tre faktorerna kunskap, kompetens och service.

Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt inom företaget genom att se till att arbetsmiljön är både säker samt genom att se till att personalen trivs. För att säkra en bra arbetsmiljö utbildar vi våra medarbetare inom sådant som riskbedömning, vilken utrustning de ska ha samt hur maskinerna ska hanteras på rätt sätt.

När man ska isolera sitt hem finns det flera typer av isolering att välja mellan. Att välja lösullsisolering till hemmet i Stockholm har ett flertal fördelar. 

Läs mer även här om lösullsisolering i Stockholm

Lösullsisolering i Stockholm - ett effektivt val

När man bygger ett helt nytt hus eller i samband med en renovering kan det vara aktuellt att isolera sitt hem. Det kan även vara så att man vill tilläggsisolera sitt hem som en investering. Ett val när du anlitar oss för isolering av ditt hem i Stockholm är alltså att välja lösullsisolering.

Att välja lösullsisolering till ditt Stockholmshem har fördelen att det arbete som utförs i ditt hus är snabbt och effektivt. Till skillnad från andra typer av isoleringar med andra material går ett isoleringsarbete med lösullsisolering fort att utföra.

Att lösullsisoleringen är just lös har även den fördelen att lösullsisoleringen kan komma åt även i de minsta utrymmena och lämnar ingen del av exempelvis vinden oisolerad. Lösullsisoleringen till ditt hem i Stockholm kan också användas i en rad utrymmen i hemmet med allt från vinden och väggarna till taken och golven.

När du väljer lösullsisolering i Stockholm finns det ett flertal olika typer av isolering att välja mellan. Vilken typ som är det rätta valet beror på det specifika huset. De typer av lösullsisolering som vi använder är glasull, stenull och cellulosa.

Förberedelser inför lösullsisolering

Isolering med lösull i Stockholm är alltså ett arbete som är snabbt utfört och på det viset effektivt, men det är ändå bra att tänka på att det finns en del som är bra att förbereda i samband med en lösullsisolering.

Lösullsisoleringen i Stockholm underlättas bland annat av att man har bryggor med rätt höjd som man kan ta sig fram på samt av att ventilationsrören redan är färdigisolerade.

När du i Stockholmsområdet har haft oturen att ha fått problem med mögel i ditt hem är en metod för att sanera möglet att använda sig av isblästring. 

Men vad är egentligen isblästring? Läs mer även här om isblästring i Stockholm.

Det här är saneringsmetoden isblästring

När man ska sanera mögel finns det en rad olika typer av metoder att välja bland. När du sanerar mögel i ditt hem i Stockholm kan det alltså hända att den metod som används är isblästring, även kallat kolsyreblästring. Isblästring är en saneringsmetod där man använder sig av torr-is.

Små så kallade pellets av torr-is sprutas på det material som har skadats av mögel och får bort möglet. Det går till på det viset att koldioxid omvandlas till gas när torr-isen möter den skadade ytan och i samband med detta sker en expansion som gör att möglet avlägsnas från det skadade materialet.

Att använda sig av isblästring i samband med en mögelsanering av ditt hem i Stockholm har ett flertal fördelar. För det första är det en metod som är både snabb och effektiv. Isblästringen i Stockholm lämnar inte heller några typer av restprodukter efter sig i det utrymme som saneras, förutom damm från materialet som behandlas.

Isblästring och andra tjänster i Stockholm

Isblästring är en av de metoder som kan användas vid en sanering av mögel i Stockholm. Vilken metod som används vid en mögelsanering beror bland annat på vilket utrymme som ska saneras samt hur mögelskadorna ser ut. Vi utför mögelsaneringar runt om i Stockholm, men erbjuder även sådant som sanering av kemikalier, asbest och PCB samt isolering med lösull, tvättning av fasader och flera andra typer av tjänster.

Hör gärna av dig för isblästring i Stockholm eller någon av våra andra tjänster inom industri och sanering.

Sönderfallet radioaktivt radium bildar ett ämne som kallas radon. Radon är en gas som både är osynlig, lukt- och smakfri. Man kan bara identifiera radon genom att mäta halten av det. Gasen mäts i Becquerel per kubikmeter. Radon finns i marken, byggmaterial och dricksvatten. Den osynliga gasen är den största orsaken till lungcancer efter tobaksrökning.

Läs mer om radonsanering här. 

Olika typer radon

Det finns alltid radon i luften som är i marken, men denna är inte skadlig så länge det är utomhus. När jordluften sugs in i hus, det är då halterna av radon kan bli för högt och det då blir aktuellt för radonsanering. Nästan alla kommuner har undersökt hur det ligger till med radon i respektive kommun och har kartor över områden som kategoriserar radonet i områden med låg, medel eller hög halt radon. För att vara säker på om en radonsanering behövs bör man därför alltid mäta markradonet i hus med markkontakt.

De byggmaterial som är gjorda av sten avger en liten mängd radon, men inte i skadliga halter. Däremot så är blå lättbetong ett byggmaterial som avger mer än andra material och därför bör man vara vaksam kring blåbetong. Materialet har använts både som inner- och ytterväggar, därför bör man mäta och eventuellt radonsanera om det krävs i byggnader gjorda av blåbetong.

Dricksvatten i sig har inte några farligt höga halter radon i sig. Däremot kan kallkällor, brunnar borrade i berg eller grävda brunnar där vattnet kommer från berg ha radonhalter som är skadliga. Om det finns höga radonhalter i vattnet behöver man ta till radonsanering för att åtgärda så att halterna inte längre är skadliga.

crossmenu