ESA 05 & skötselföreskrifterna

ESA-05 kvalitet

Utbildning inom ESA 05 med skötselföreskrifter

Vissa av de arbeten som vi på Industrisanering i Sverige utför innebär särskilt stora risker. För att våra arbeten ska gå säkert till har vi vidareutbildat vår personal inom flera områden. Ett exempel på en sådan utbildning är ESA 05.

Det här är utbildningen ESA 05

Bland de tjänster som vi erbjuder finns bland annat olika typer av saneringar, som sanering av material som innehåller asbest eller sanering av material som innehåller PCB. Saneringar av asbest och PCB kräver i sig en viss typ av kunskap samt stort fokus på säkerhet och regler för att arbetet ska gå säkert till. Anledningen är bland annat att både asbest och PCB kan ha negativ påverkan på hälsan.

Vid vissa tillfällen sker dessa saneringar också i anslutning till starkströmsanläggningar, vilket även det kan innebära risker. Med utbildningen ESA 05 har vi kompetensen att utföra den här typen av arbeten. Med en godkänd ESA 05 utbildning så kan personalen säkert arbeta vid starkströmsanläggningar med till exempel asbest- och PCB-sanering.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en eldistributionsanläggning. I vår utbildning ingår delarna ESA Grund, Tillämpningar, Personfara, Riskbedömning och riskanalys, Arbetsmetoder samt Lagar och förordningar.

Industrisanerings kvalitetssäkring inom flera områden

Vi på Industrisanering i Sverige utför arbeten runt om i Mälardalen inom ett flertal verksamhetsområden, med allt från arbeten på vägar och inom industrin till arbeten i anslutning till järnvägar. Oavsett vilken tjänst det rör sig om och inom vilket område så har vi alltid fokus på att utföra ett säkert arbete.

Läs även gärna mer om vår kvalitetssäkring med utbildningar för säkra arbeten inom industri, väg och järnväg.