ID06 – personalliggare byggbranschen

industri

Industrisanering är anslutna till ID06

Som en del av en kvalitetssäkring av vårt arbete är vi anslutna till ID06. Systemet finns till för ökad kvalitet och säkerhet i vid arbeten inom byggbranschen.

ID06 – Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Systemet ID06 har ett flertal fördelar. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

  • Uppdragstagaren, underentreprenör och leverantör, är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren, general- och totalentreprenör, namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen.
  • Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation.
  • Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt.
  • Uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning, så kallad personalliggare, över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.
  • Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation.
  • Uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kronor per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig.
  • Uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

Arbeten inom saneringar och servicetjänster

Vi på Industrisanering i Sverige är alltså anslutna till ID06 i utförandet av de tjänster som vi erbjuder i Mälardalen. Bland tjänsterna finns saneringar av exempelvis material med asbest och PCB, kemikaliesaneringar samt utredningar inför saneringsarbeten. Vi arbetar även med sådant som klottersaneringar och fasadrengöringar.

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra tjänster eller vår anslutning till ID06. Hör av dig nedan.

Även här på vår hemsida kan du läsa om våra tjänster. Läs mer om asbestsanering, kemikaliesanering eller klottersanering.