Sanering, utredning inom industrin

industri

Arbeten inom industri

Industrisanering i Sverige arbetar inom ett flertal skilda verksamhetsområden. Vi erbjuder sanerings- och servicetjänster inom all industriverksamhet och har bred kompetens och ett stort nätverk av samarbetspartners som gör att vi kan utföra alla typer av arbeten.

Sanering och service inom industri

Ett av de områden som vi på Industrisanering i Sverige utför arbeten inom är industrin och vi erbjuder breda tjänster inom sanering och service. I och med våra breda kunskaper och stora kontaktnät med flera partners blir vi ofta inkopplade redan vid projekteringsskedet vid arbeten inom industri.

Det finns dock även tillfällen i industriverksamheter då sanerings- och servicebehoven kommer mer oväntat och där vi snabbt kan erbjuda vår kompetens och våra tjänster. Stopp och stillestånd inom industrin medför ofta stora kostnader, även vid korta sådana. Vi på Industrisanering i Sverige är medvetna om detta och utför arbeten under alla av dygnets dagar och timmar. Vi har även jourutryckningar enligt avtal som passar er med industrier där det finns risk för återkommande stopp.

Vi har deltagit i utbildningar inom SSG för att bredda våra kompetenser när det kommer till arbeten i industriverksamheter. Bland våra tjänster finns många typer av saneringar som exempelvis sanering av material med asbest och PCB samt besiktningar och saneringar på höga höjder och i utrymmen som är svåråtkomliga.

Kontakta oss för industritjänster

Det finns många typer av arbeten som efterfrågas inom industrin. Bland de tjänster som vi erbjuder finns alltså bland annat utredningar, saneringar och rengöringar av flera slag. Vi arbetar med kvalitetscertifierad industrisanering i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping med omnejd. Läs gärna mer om de tjänster som vi erbjuder inom exempelvis sanering på höga höjder och asbestsanering.

Vill du veta mer om våra tjänster inom industrin för dig i Mälardalen? Hör då gärna av dig till oss. Kontakta Industrisanering i Sverige nedan.