Inventering, utredning – asbest, PCB, mögel – Stockholm, Uppsala

Inventering och utredning

Inventering och utredning av skadliga ämnen

Inventeringar och utredningar kan bli nödvändiga i samband med planering av rivning eller ombyggnation. Detta gör man för att få reda på ifall det finns några miljö- eller hälsofarliga ämnen i exempelvis materialet som ska rivas. Industrisanering i Sverige har specialkompetens och mångårig erfarenhet av inventering och utredning av riskämnen.

Inventering och utredning av asbest, PCB och annat

Det finns många ämnen som har visat sig kunna vara skadliga både för hälsan och för det material som ämnet för fäste i. Asbest är ett exempel som längre tillbaka i tiden användes i många typer av byggmaterial vid nybyggen och renoveringar. Asbesten passade bra till byggmaterial på grund av positiva effekter som att ämnet är isolerande och har bra hållbarhet. Ett annat exempel är PCB som har använts till bland annat fog- och golvmassa.

Vi på Industrisanering i Sverige gör utredningar och inventeringar av Asbest och PCB där vi tar reda på vad som ska göras för att åtgärda problemen, alltså vilken typ av sanering som behövs.

Vi utför även inventering och utredning av radon, fukt och mögel som både skadar det material som finns i hemmet samt kan innebära hälsorisker för dem som bor i fastigheten. Ibland kanske man misstänker att det exempelvis finns mögel i byggnaden utan att veta exakt var eller i vilken utsträckning som det rör sig om. Med en inventering och utredning tar man första steget mot att åtgärda problemen.

Hjälp med inventering och utredning

Genom utredningar, riskbedömningar och orsaksanalyser identifierar vi vilka metoder som är nödvändiga och upprättar en åtgärdsplan för att få bukt med problemen i en fastighet. Vi gör inventeringar, utredningar och saneringar i Mälardalen.

Vi är verksamma i bland annat Stockholm och Västerås. Kontakta oss gärna för en inventering och utredning och läs även mer om saneringen av asbest.