Isblästring Stockholm, Uppsala, Västerås, – Industrisanering

Isblästring

Isblästring vid sanering och rengöring i Stockholm

Det finns många metoder att använda när man ska sanera skadliga ämnen eller något annat på ett material. En metod som vi använder bland annat för sanering av mögel i Stockholm och resten av vårt verksamhetsområde är isblästring.

Isblästring av många material och med flera fördelar

Isblästring är en torr, skonsam och miljöanpassad saneringsmetod. Det går till så att ytan som ska rengöras blästras med små pellets av torr-is. Pelletsen träffar ytan och genom den friktion som uppstår så blir koldioxiden gasformig. Gasen expanderar kraftigt och ytan med exempelvis mögel avlägsnas av den kraftiga expansionen.

Isblästring är en metod med ett flertal fördelar. Metoden lämnar inget avfall eller fukt efter sig, vilket gör att den är särskild bra att använda vid känsliga miljöer. Det enda som återstår efter en utförd isblästring är beläggningen som blästrats bort, vilket oftast kan dammsugas eller sopas upp. Avfallet lämnas efter behandlingen sedan till återvinningsstationen.

Isblästring är en metod som alltså kan användas till en rad olika typer av arbeten. Med kolsyreblästring kan vi på kort tid och mycket kostnadseffektivt rengöra och sanera de skadade ytorna. Metoden fungerar perfekt till allt inom borttagning, rengöring och sanering och användningsområdena är oändliga. Man kan som nämnt alltså bland annat kolsyreblästra bort till exempel mikrobiella skador.

Koldioxiden som används är en biprodukt från förbränning av avfall. Metoden tillför således inte någon mer koldioxid i naturen eller atmosfären utan återanvänder koldioxiden som redan finns tillgänglig.

Kontakta oss för isblästring

Isblästring, eller kolsyreblästring, är alltså en metod för saneringsarbeten och rengöringsarbeten som vi erbjuder. Vi arbetar med isblästring i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig! Kontakta oss nedan.

Läs även gärna mer om våra andra metoder för saneringar och rengöringar som exempelvis sandblästring och torrsugning.