Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Kemikaliesanering i Stockholm

Utsläpp av kemikalier kräver högsta beredskap i form av noggrannhet och kontroll då dessa uppdrag ofta är akuta i sin natur. Innan själva saneringsprocessen görs börjar vi alltid med att inventera skadeplatsen och ta reda på fakta om kemikalierna som släppts ut. Detta görs enklast genom att få säkerhetsdatablad från kunden, om inte detta är möjligt går vi vidare till leverantören eller tillverkaren för granskning av ämnet. Denna information är viktig för att lära oss om kemikaliernas natur och hur vi ska bearbeta den på bästa sätt. Är den lättlösligt, har låg kokpunkt, frätande eller giftig? Beroende på vad vi stöter på anpassar vi saneringen för att göra det så effektivt som möjligt.

Efter resultatet från inventeringen går vi igenom akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och minska risken för skador på människa och miljö. Kemikalier kan vara farliga av olika anledningar, det behöver inte vara direkt giftiga för att det ska vara farligt i exempelvis naturen, ifall ämnet har ett annorlunda pH-värde till skillnad från marken i det lokala området kan det vålla stor skada i form av exempelvis försurning.

Beroende på vilka riskmoment kemikalierna har kommer olika organisationer kontaktas för att hjälpa till.

  • Vid risk för spridning av flytande kemikalier kommer vår projektledare att ordna med för uppsugning av ämnet för att snabbt och effektivt ta hand om problemet.
  • Vid risk för större utsläpp kommer Räddningsverket kontaktas.
  • Vid risk för spridning av kemikalier som visar sig vara farliga för miljö och hälsa kontaktas det lokala miljökontoret.

 

Sanering i mindre storlek

En sanering görs inte bara vid extrema situationer, det kan även göras i mindre skala vid sanering av lokaler och andra utrymmen som hanterar kemikalier. Ett exempel på moment där sanering behövs, men inte är i akut risk för att vålla några särskilda faror, kan vara en skola vars sal som används för att hålla kemi-lektioner där olika lösningar råkat spillas ut. Skolan kan i detta fall kontakta oss för att få råd och vi kan då undersöka om en sanering behövs och hur väggarna och golvet påverkats av lösningen.

Vi tar hand om kemikalier av de med skiftande slag som kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol för att nämna några exempel.

 

Var vi är verksamma och utför kemikaliesanering

Vi är verksamma i hela Mälardalen. Från Storstockholm och Uppsala till Västerås och Enköping.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar när det gäller kemikaliesanering, vi kan även ge enklare råd över telefon.

 

 

 

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter