010 206 50 66
KONTAKT

Kreosot eller gamla slipers

Vi utför många olika typer av saneringar på olika typer av material. Ett material som man säkerligen har hört talas om utan att kanske riktigt veta vad materialet är för något och vad det innehåller är Kreosot eller gamla slipers.

Kreosot innehåller skadliga ämnen

Bland de ämnen och material som vi hanterar vid våra arbeten i Mälardalen finns allt från fukt och mögel, asbest och PCB till många olika typer av kemikalier. Ett annat är alltså kreosot. Kreosot är en blandning av flera hundra ämnen, varav ett trettiotal är cancerframkallande. Några av de ämnen som finns i kreosot är antracen, flouranten, pyren och fenantren. Dessa har en lång livslängd, kan lagras i vävnad och är giftiga.

Kreosot är utvunnen av stenkolstjära genom så kallad torrdestillation. I Sverige framställs inte stenkolkreosot utan sådan kreosot importeras för användning som träimpregneringsmedel. Virke som behandlas med kreosot får på grund av de risker som finns efter trettio år fortfarande endast användas till järnvägssyll eller marina anläggningar. Kreosot används mycket som just träimpregneringsmedel och en mindre andel används i beck och asfalt för att ge en lagom konsistens vid vägbeläggning. Kreosot har även använts sedan lång tid tillbaka för att skydda stolpar med el- och telefonledningar.

Privatperson får använda virket i mark eller bryggdäck, men det ska inte användas i bostäder, djurstallar eller på lekplatser. Längre tillbaka har kreosoten även används i en större utsträckning i privata bostäder än vad som är tillåtet i dagsläget.

Saneringar runt om i Mälardalen

Det finns många olika typer av ämnen som kan innebära risker för hälsan och som därför bör saneras. Vi utför saneringar runt om i Mälardalen ibland annat Stockholm, Enköping och Västerås. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom saneringar? Hör gärna av dig genom att kontakta oss nedan.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu