010 206 50 66
KONTAKT

Kvalitetsarbete hos Industrisanering i Sverige

Vi på Industrisanering i Sverige arbetar med kvalitetssäkring på ett flertal sätt bland annat när det gäller vår kontakt med kunderna, vår miljöpåverkan samt vår egen arbetsmiljö.

Industrisanering med kundfokus

Industrisanering i Sverige har bred kompetens och ett personligt engagemang. Genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är viktigt för oss. Genom detta kan vi säkerställa att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål. Industrisanering är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.

Kvalitativt miljöarbete

Vi har konstaterat att kemikalier, drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter och när det gäller kvalitetsaspekter så är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.

Industrisanering strävar efter att bli ett klimatneutralt företag. Vi klimatkompenserar för fordon, vi källsorterar vårt avfall och har en effektiv kemikaliehantering. Industrisanering är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

ISO-certifierad sanering

Industrisanering följer lagar och krav

För att upprätthålla de lagar och krav som ställs inom branschen så uppdateras lagefterlevnad kontinuerlig. 

Arbete för arbetsmiljö av kvalitet

Arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö är i fokus och utvecklas kontinuerligt. Samtlig personal på företaget utbildas inom riskbedömning, användande av skyddsutrustning samt maskinkunskap. 

Industrisanering i Sveriges verksamhetspolicy

Industrisanering i Sverige AB (ISS) är specialiserade på totalentreprenad beträffande saneringsåtgärder inom industri, väg & järnväg. ISS erbjuder projektledning, inventering av riskämnen samt saneringsåtgärder.

ISS har specialkompetens och mångårig erfarenhet av inventering och sanering av riskämnen såsom asbest/PCB, radon, fukt och mögel. Genom utredningar, riskbedömningar och orsaksanalyser identifierar vi vilka metoder som är nödvändiga och upprättar en åtgärdsplan.

Genom projektledning i tidigt skede så kan ISS bidra med effektivitet, lönsamhet och miljöriktig hantering.

Företaget har bred kompetens och ett personligt engagemang, genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartner är viktigt för oss. Genom detta säkerställs att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål.

Vi har konstaterat att kemikalier, drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kvalitetsaspekter så är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.

ISS Strävar efter att bli ett klimatneutralt företag. Vi klimatkompenserar för fordon, vi källsorterat vårt avfall och har en effektiv kemikaliehantering.

Ständig förbättring och förebyggande hälso-, miljö-, kvalitets- och ekonomiskt arbete skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

2022-01-10
Kimmo Tynkkynen
Koncernchef
Industrisanering i Sverige AB

Industrisanering i Sveriges intyg

Här samlar vi successivt intyg, certifikat och andra dokument som berör vår verksamhet. Samtliga finns att ladda ner som PDF, vid klick på respektive.

Tillstånd att hantera asbest vid rivning
Beslutsfattare: Arbetsmiljöverket

Tillstånd till transport av farligt avfall
Beslutsfattare: Länsstyrelsen Uppsala

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu