Mögelsanering Stockholm, Uppsala, Västerås – Industrisanering

Mögelsanering Stockholm

Mögelsanering Stockholm

Efter det att mögel eller fuktskada har upptäckts så bör man snarast ta reda på skadans orsak samt omfattning. Industrisanering kan hjälpa till med hela förloppet med början i utredning och mögelsanering och avslut i återställning. Avfuktning av skadorna bör ske så snart som möjligt.

Vad är mögel?

När man talar om mögel i byggnader, vilket kan kräva mögelsanering och avfuktning, menar man vanligen mikrosvampar och vissa bakterier. Dessa kan etablera sig på byggnadsmaterial. Bakterier och svampar är skilda typer av organismer. En gemensam egenskap är att de saknar klorofyll och därför inte kan tillverka sin egen näring, som växterna gör vid fotosyntesen.

Dessa mikroorganismer är beroende av annat organiskt material för näring och energi. Näring får de genom att bryta ner dött organiskt material. I naturen har de därför en viktig roll i kretsloppet. Mikroorganismerna växer inte i luften utan på material, men frigörs till luften på olika sätt. Luften innehåller därför alltid en mängd mikroorganismer. Om man får problem med fukt och mögel i hemmet kan både avfuktning och mögelsanering bli nödvändigt.

Mögelsanering och avfuktning i samband med luktsmitta

Luktsmitta innebär att ett material har bundit lukter från emissioner från annat mikrobiellt skadat material utan att materialet själv har möglat. Ett exempel är när personer som bor i mögelhus luktar mögel på grund av kontaminering, eller med andra ord hår och kläder har blivit luktsmittade. Luktsmittan kan även bära gifter, toxiner, från en mikrobiell skada. Toxinerna är mycket stabila och kan påverka inomhusmiljön i åratal om smittat material inte byts ut.

Luktsmittan i hemmet har en bakomliggande orsak och vid luktsmitta kan alltså både mögelsanering och avfuktning bli aktuellt.

Hjälp med mögelsanering och avfuktning i hela Mälardalen

Vi på Industrisanering arbetar med mögelsanering och avfuktning i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig! Kontakta oss nedan.