010 206 50 66
KONTAKT
UAMS AB: För tredje året i rad utsett till rekommenderat företag inom saneringstjänster

På Industrisanering i Sverige AB är vi glada att kunna meddela att vårt systerföretag UAMS AB har erhållit utmärkelsen Rekommenderat Företag för tredje året i rad. Denna utmärkelse reflekterar deras engagemang för att leverera högkvalitativa saneringstjänster och deras förmåga att kontinuerligt uppnå kundnöjdhet. Högkvalitativa tjänster inom sanering UAMS AB har etablerat sig som en pålitlig […]

Läs nyheten
Ny ID06 app för att kontrollera om ett företag är anslutet till ID06

ID06 Status Control är en ny app designad för att ge privatpersoner möjligheten att enkelt verifiera hantverkares kvalifikationer och utbildningar. Genom att skanna ID06-kortet hos hantverkaren med en smartphone, kan användare omedelbart få tillgång till information om vilka utbildningar och behörigheter personen innehar. Appen erbjuder även en funktion där man kan söka på ett företags […]

Läs nyheten
Vilka regler gäller vid hantering och sanering av asbest?

Asbest, en gång i tiden hyllad för sina isolerande och brandhämmande egenskaper, är idag känt för att vara en allvarlig hälsorisk. Trots att användningen av asbest är förbjuden i nya byggprojekt sedan slutet av 1900-talet, finns det fortfarande i många äldre byggnader. Därför är korrekt hantering och sanering av asbest av yttersta vikt för att […]

Läs nyheten
Topp 5 anledningar att välja torrsugning för ditt nästa projekt

När det kommer till industriell rengöring och sanering, framstår torrsugningstekniken som en allt mer populär metod, både för företag och privatpersoner. Denna metod erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionella rengöringsmetoder, vilket gör den till ett attraktivt val för ett brett spektrum av projekt. Från att minimera störningar på arbetsplatsen till att erbjuda en hög […]

Läs nyheten
Förbättra brandskyddet med effektiv brandtätning 2024

Att förhindra spridningen av eld i händelse av en brand är brandtätning 2024 av avgörande betydelse för att rädda liv och minimera materiell skada. Trots att brandklassade väggar kan tyckas tillförlitliga, kan bristen på brandtätning vid dörrar och genomföringar vara en svag punkt som tillåter elden att spridas okontrollerat. För att säkerställa ett komplett brandskydd […]

Läs nyheten
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmäna råd om gränsvärden i luftvägsexponering i arbetsmiljön – nya regler från januari 2025

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön är avgörande för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö. Genom att fastställa specifika gränsvärden och åtgärdsåtgärder hjälper dessa föreskrifter till att minimera riskerna för luftvägsskador och förbättra arbetstagarnas välmående. Arbetsgivare bör vara medvetna om och följa dessa föreskrifter för att säkerställa […]

Läs nyheten
Effektiva metoder för att sanera mögel i Västerås

Fenomenet mögeltillväxt utgör en utmaning som flera fastighetsägare i Västerås kan ställas inför, särskilt med hänsyn till det fuktiga klimatet och de kalla vintermånaderna. Mögel inte bara påverkar inomhusluftens kvalitet negativt, utan kan även ha skadliga effekter på hälsan och fastighetens värde. Denna artikel syftar till att utforska de mest effektiva strategierna och råden från […]

Läs nyheten
Hur du väljer rätt saneringstjänst på industriell nivå för dina specifika behov

Sanering på industriell nivå är en viktig process som kräver professionell hjälp för att hantera farliga ämnen och avfall. Det finns många företag som erbjuder saneringstjänster, men det är inte alltid lätt att veta hur man väljer rätt. I den här artikeln kommer vi att titta på några faktorer som kan hjälpa dig att hitta […]

Läs nyheten
Vem har ansvaret för att utreda och sanera ett förorenat område?

Primärt ligger ansvaret för att genomföra undersökning och sanering av förorenade områden hos den individ eller verksamhet som är ansvarig för föroreningen. Det är den som har orsakat föroreningen som normalt ska bekosta och genomföra de nödvändiga utrednings- och saneringsåtgärderna. Det inkluderar också situationer där en verksamhet övertar en annan verksamhet som tidigare har bidragit […]

Läs nyheten
Skydda dina fastigheter från fukt- och mögelskador inför oväder

Fukt- och mögelskador är en betydande utmaning för företag och industrier när oväder närmar sig. Dessa skador kan inte bara påverka fastighetens struktur och estetik, utan även orsaka hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. Att vidta effektiva förebyggande åtgärder är avgörande för att minimera risken för skador och kostsamma reparationer. I den här artikeln […]

Läs nyheten
Fördelarna med regelbundet underhåll – mögelsanering Enköping

Industriell sanering är en viktig process som är nödvändig för att säkerställa hälsosamma arbetsmiljöer inom anläggningar och fabriker om olyckan varit framme. Men vilka fördelar finns om man kan undvika behovet av sanering genom regelbundet underhåll och förebyggande åtgärder? Detta skulle inte bara minska kostnaderna för saneringstjänster, utan också minimera riskerna för arbetare och miljön. […]

Läs nyheten
Brandtätning skyddar mot mer än bara olyckor

En kraftig brand bröt ut i en äldre industrilokal i Nykvarns industriområde under lördagen. Ingen person skadades i branden, men en man greps misstänkt för att ha orsakat branden. Fastighetsägaren, Illpo Veikkos, säger att byggnaden var gammal och skulle renoveras, och att det fanns värdefulla föremål i den. Larmet om branden kom in vid 7.30 […]

Läs nyheten
Radonfritt boende: Tips och råd för radonsanering Stockholm

Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas när uran och radium bryts ned i marken. Den kan tränga in i bostäder och ansamlas i höga halter, vilket utgör en allvarlig hälsorisk. I Stockholm, liksom i många andra områden, kan radonhalten vara särskilt hög på grund av geologiska förhållanden. I denna artikel kommer […]

Läs nyheten
PCB-sanering: En viktig process för att skydda vår hälsa och miljö

Vad är PCB? Polychlorerade bifenyler (PCB) är en grupp av syntetiska kemikalier som en gång i tiden användes flitigt inom industrin och i byggnadsmaterial. PCB har egenskaper som gör dem mycket användbara, såsom att de är eldfasta, har låg värmeledningsförmåga och är mycket stabila. Men med tiden har forskning visat att PCB kan vara skadliga […]

Läs nyheten
Fördelarna med torrsugning vid mögelsanering

Mögeltillväxt kan orsaka betydande skador på byggnader och utgöra hälsorisker för de boende. Effektiv mögelsanering innebär att mögeltillväxt och sporer avlägsnas från drabbade områden. Torrsugning eller vakuumsugning är ett viktigt steg i mögelsanering som kan erbjuda flera fördelar. I den här artikeln kommer vi att diskutera fördelarna med att använda torrsugning vid sanering av mögel. […]

Läs nyheten
Radon: ett dolt hot – vad man ska tänka på när man anlitar ett radonsaneringsföretag

Radon är en naturligt förekommande gas som produceras genom sönderfall av radioaktiva grundämnen, såsom uran, som finns i jord, sten och vatten. När dessa element går sönder frigör de radongas, som kan sippra in i bostäder och byggnader genom sprickor i grund, golv eller väggar. Radon är en luktfri, smaklös gas som kan leta sig […]

Läs nyheten
Den dolda hälsorisken: varför det är viktigt att mäta radon

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i miljön och som finns i bostäder och andra byggnader. På vissa platser är det viktigt att mäta radon. Det produceras genom sönderfall av uran och andra radioaktiva ämnen i marken och kan komma in i byggnader genom sprickor och öppningar i grunden, såväl som genom […]

Läs nyheten
EU planerar stärka skyddet mot asbest – inte tillräckligt enligt kritiker

Europeiska kommissionen vill stärka skyddet mot asbest och föreslå lägre gränsvärden för exponering. Många arbetstagare skulle fortfarande utsättas för asbest och riskera att utveckla cancer, enligt Claes-Mikael Ståhl, talesman för Europafacket. Europeiska unionen har förbjudit alla former av asbest sedan 2005, men asbest förekommer fortfarande i äldre byggnader. Arbetare löper störst risk att utsättas för […]

Läs nyheten
Avfuktningsteknik i Stockholm och Uppsala

En vattenskada är svår att åtgärda på egen hand. Det krävs ordentlig avfuktningsteknik för att torka upp all fukt, inte bara från ytan, men bakom paneler, under golvskikt och andra platser dit fukten trängt sig in. UAMS AB erbjuder professionella tjänster inom avfuktningsteknik i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås och omnejd för att åtgräda fuktskador och […]

Läs nyheten
Saneringsfirma Stockholm lanseras hösten 2022

För att bidra till ökad kunskap inom sanering av mögel, asbest, Kreosot, Klorparaffiner, radon, hussvamp och annat otrevligt lanseras sajten Saneringsfirma Stockholm som en guide till de som hamnat i en situation som kräver hjälp av en saneringsfirma. Där kan de få råd om hur de kan gå tillväga och om det finns saker som […]

Läs nyheten
PCB – ett allvarligt hälsoproblem

Förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnadsrelaterade material, såsom tätning och färger, är en miljömässig hälsofråga med omfattande konsekvenser för anläggningar, särskilt skolor och utbildningsanläggningar. PCB-kontamination kan snabbt bli dyrt, tidskrävande och farligt för folkhälsan. Otydlighet kring PCB-testning, upptäckt och borttagningsprocesser gör att anläggningschefer och fastighetsägare är osäkra på hur de ska hantera potentiell PCB-kontamination. […]

Läs nyheten
Varför är det viktigt att hantera asbest på ett säkert sätt?

Det är viktigt att hantera asbest säkert för att förhindra skadlig exponering för asbest. När asbest hanteras på fel sätt kan fibrerna bli luftburna. Asbestfibrer kan cirkulera i luften man andas in och kan hamna i lungorna, buken eller hjärtat. Exponering av asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer och mesoteliom. Varför husägare ska anlita en […]

Läs nyheten
Asbestsanering Stockholm

Många hus i Stockholm är byggda före 80-talet, då asbest ansågs vara ett bra byggmaterial. Många av dessa byggnader och byggmaterial finns kvar än idag. Om du tror att din fastighet hör till dem, kontakta oss för asbestsanering Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås med omnejd. Enligt källor finns det tusentals ton asbest kvar i äldre svenska […]

Läs nyheten
Asbestsanering – Hur man väljer en seriös saneringsfirma

Emellanåt läser vi beklämmande nyheter om hur familjer och företag anlitat en saneringsfirma för asbestsanering, som sedan inte visat sig vara en seriös saneringsfirma. En del firmor förlorar sina licenser att hantera asbest från Arbetsmiljövkerket och gör då omstruktureringar i organisationen, skaffar ett nytt organisationsnummer vilket gör det möjligt att kringgå förbudet och fortsätter sedan […]

Läs nyheten
Dags för mögelsanering Uppsala 2022

Mögel är en hälsorisk och finns ofta på platser som inte är lätta att nå och som inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer kan finnas och sprida sig länge innan du inser att de finns och kan vara i form av alger, dammkvalster, virus, jäst, mögel eller pollen. Detta gäller för mögelsanering Uppsala 2022. […]

Läs nyheten
4 viktiga steg före en mögelsanering, pcbsanering och asbestsanering

Hälsofarliga substanser som mögel, pcb och asbest måste hanteras på rätt sätt för att undvika potentiella hälsorisker. Innan man utför en mögelsanering, pcbsanering eller asbestsanering ska man vidta åtgärder för att arbetet sker på ett organiserat och säkert sätt. Varför måste man sanera asbest, pcb och mögel? Asbest finns i form av fiberpartiklar och mineraler som […]

Läs nyheten
10 sätt att skydda dig mot brand – brandtätning Uppsala och Västerås

Bränder kan orsaka stora skador på ditt hem, framförallt om det inte konstruerats efter det vi vet idag om brandtätning. Den förstör möbler, mattor, gardiner, kläder, mat, papper och till och med dina värdesaker. Om du bor i ett trähus kan den förstöra hemmets interiör. I värsta fall är skadorna inte enbart materiella. Men om […]

Läs nyheten
Sanera miljövänligt och skonsamt med isblästring Stockholm

För att upprätthålla en sund miljö att vistas i kan sanering vara en nödvändighet. Men sanering måste inte betyda att man använder kemikalier som är skadliga för miljön, djur och människor. Isblästring, även kallad kolsyreblästring, är en miljövänlig, skonsam saneringsmetod som inte innefattar kemikalier eller vätskor. Fördelar med isblästring Sanerar utan farliga kemikalier Lämnar inget […]

Läs nyheten
Få hjälp med asbestsanering i Stockholm

UAMS är ett företag som erbjuder tjänster för asbestsanering i Stockholm. Det är viktigt att man tar tag i problemet i tid för att undvika skador på hälsan. Om man befinner sig i en byggnad med asbest kan asbestfibrer hänga med in i lungorna när man andas in det. Dem är väldigt tunna och små […]

Läs nyheten
PCB-Sanering i Stockholm

PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemisk av två bensenringar som i olika grad är mättande klor. PCB har skadliga effekter på djur och människor, ämnet har förbjudits helt i Sverige sedan 1978. Däremot finns ämnet fortfarande kvar i miljön på grund av ämnes långa nedbryningstid. Om du äger en fastighet som är byggd mellan 50- och 70-talet finns det […]

Läs nyheten
Radonmätning i Stockholm

Radon i din bostad har flera negativa aspekter och kan skada både människor och djurs hälsa. Man bör därför ta reda på vilka radonvärden man har för att få bukt på problemet. Vi hjälper dig med radonmätning i Stockholm. Bostad med radon Om du bor i en bostad som innehåller radon kan det orsaka flera […]

Läs nyheten
Asbestsanering i Västerås

Asbest är ett skadligt ämne som kan påverka både människor och djur negativt. Om man river i asbest kan små asbestfibrer utlösas och andas man in det kan det orsaka cancer i lungorna. Därför bör en asbestsanering utföras av en firma med rätt expertis. Vi hjälper dig med asbestsanering i Västerås. Här blir asbestsanering oftast […]

Läs nyheten
Vad innebär brandtätning?

I en byggnad ser en brandtätning till att minska spridningen av elden om det börjar brinna. Det fungerar som ett passivt brandskydd för att hindra eld att fortsätta sprida sig. För att åstadkomma detta görs brandtäta väggar, våningsplan samt på utrymmen där rör och kablar finns så att inte branden sprider sig mer. Klicka på […]

Läs nyheten
Vi hjälper dig med industrisanering!

Med oss kan du känna dig trygg då vi har en bred kompetens och ett stort nätverk av samarbetspartners som gör att vi kan utföra alla typer av arbeten. Tack vare vårt stora kontaktnät och våra breda kunskaper, kopplas vi oftast in redan vid projekteringsskedet vid arbeten inom industri. Det kan även hända att vi […]

Läs nyheten
Radon och hälsorisker

Att vistas i en fastighet där det finns radon är negativt ur många aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Vi på Industrisanering har lång erfarenhet av radon och utför både radonmätning och radonsanering. Har du minsta misstanke om förhöjda radonhalter så tveka inte att höra av dig till oss. Radon […]

Läs nyheten
Vi hjälper dig med asbestsanering i Stockholm!

Asbest är mineralfibrer som är små och tunna vilket gör att dem kan tränga sig in i kroppen. Detta kan i sin tur orsaka allvarliga lungsjukdomar då damm med asbestfibrer kan orsaka cancer i lungorna. Därför bör en asbestsanering i Stockholm utföras av en firma med rätt kompetens och erfarenhet.   Vanliga ställen för en asbestsanering  Asbest kan dyka upp i en hel del olika material […]

Läs nyheten
Dags att boka in vårens radonsanering!

Vi är nu inne i mars månad vilket innebär att det är hög tid att boka in vårens servicearbeten och radonsanering. Vi på Industrisanering i Sverige erbjuder sanerings- och servicetjänster inom all industriverksamhet. Misstänker du att din fastighet innehåller radon? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! Radon Stockholm Hälsorisker med radon Radon […]

Läs nyheten
Pcb-sanering i Stockholm: Detta gäller för fastighetsägare

Äger du en fastighet som behöver PCB-saneras? Vi på Industrisanering hjälper dig! Vi har stor erfarenhet av att sanera PCB och vi tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt. Hör av dig till oss idag när du behöver hjälp med PCB-sanering i Stockholm! PCB-sanering Stockholm PCB – […]

Läs nyheten
Experter på fukt och mögel

När man har upptäckt mögel eller fuktskador i en byggnad bör man snarast ta reda på problemets omfattning och skadans orsak. Vi på Industrisanering i Sverige finns med under hela processen – från utredning av mögel till mögelsanering och återställning. Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver boka in din hjälp för mögelsanering. Läs […]

Läs nyheten
Kontrollera fastighetens radonhalt

Att vistas i en fastighet där det finns radon innebär stora risker. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför är det av stor vikt att säkerställa att fastigheten hålls fri från radon. Vi på Industrisanering arbetar med radon i hela Mälardalen, såsom […]

Läs nyheten
Brandtätning – för en ökad säkerhet

Brandtätning är en av de viktigaste delarna i en byggnads passiva brandskydd. För att förhindra en brand från att sprida sig delas en byggnad upp i brandceller. Genom att brandtäta mellan väggar, olika våningsplan samt vid utrymmen där man har dragit rör och kablar minskar man risken för spridning av elden. Läs mer om våra […]

Läs nyheten
Vi erbjuder projektledning!

Vill du använda oss som projektledare? Klicka här för att läsa mer om vår projektledning.  Projektledning inom flera områden  Förutom sanering och flera andra typer av tjänster inom olika verksamhetsområden, erbjuder vi på Industrisanering i Sverige projektledning också. Vi hjälper er med projektledning inom industri, mekanisk verkstad, järnväg och väg. För att underlätta projektledningen är det bra om du hör av dig i […]

Läs nyheten
Vi utför PCB-sanering

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att det fastigheten innehåller det hälsoskadliga ämnet polyklorerade bifenyler, även kallat PCB. I så fall bör du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Skulle det sedan visa sig att byggnaden innehåller höga […]

Läs nyheten
Ta hjälp med radonmätning!

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Att identifiera radon kan därför vara svårt då gasen endast kan upptäckas genom mätning. Radon finns bland annat i inomhusluft och dricksvatten, och lever man i ett hus som av någon anledning innehåller radon kan i längden innebära en del […]

Läs nyheten
Fukt och mögel i sommarstugan

Vi är nu inne i mitten av juli månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och många bosätter sig i sina sommarstugor. Att sommarstugor är en typ av fastighet som är mer benägen att få mögel än andra har faktiskt sina anledningar. Vi på Industrisanering reder ut svaren! Fukt som leder till mögel i […]

Läs nyheten
Dags att boka in sommarens asbestsanering i Stockholm

Vi är nu inne i mitten av juni månad och sommaren är officiellt här. Det börjar bli god tid att boka in sommarens asbestsanering i Stockholm, för att vara säker på att få den hjälp som man vill ha vid den tidpunkt som man vill ha den. Läs mer om vår tjänster asbestsanering i Stockholm Att […]

Läs nyheten
Mögel i hus. Misstänker du mögel i din fastighet?

Det vi kallar mögel i hus är egentligen olika typer av svampar och bakterier. Under vissa förutsättningar så som fukt kan dessa få fäste på olika organiska material. Får möglet fäste bryter det ner byggmaterialet där det växer. För de som bor i huset kan mögelangreppet ha en negativ påverkan och ge olika sorters hälsobesvär. […]

Läs nyheten
Vi tar hand om klottersaneringen

Läs mer också här om våra tjänster inom klottersanering och klotterskydd Klottersanering och klotterskydd Om man har otur så kan man utsättas för skadegörelse i form av klotter och då kan man vara i behov av en klottersanering för att åtgärda detta. Vi hjälper våra kunder med klottersanering men även med att klotterskydda ytor. Genom […]

Läs nyheten
Dags att boka vårens sanering

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering, asbestsanering eller PCB-sanering Sanering av asbest, mögel, PCB och annat Industrisanering i Sverige utför sanering av ämnen som kan vara skadliga och därför kräver rätt typ av hantering och kvalificerad sanering. Vi hjälper exempelvis till med asbestsanering. Asbest är ett ämne som länge har använts till många typer […]

Läs nyheten
Det här är en brandtätning

Läs mer även här om våra tjänster inom brandtätning Brandtätning skyddar mot spridning av eld Ibland kan det vara så att olyckan är framme och en brand uppstår. För att skydda sig mot att branden sprider sig från rum till rum och får fart i hela byggnaden använder man sig av brandtätning. Genom att brandtäta […]

Läs nyheten
Vi hjälper dig med utredning och inventering

Läs mer också här om våra tjänster inom inventering och utredning Utredning inom asbest, PCB, radon, fukt och mögel Med utredning och inventering kan man ta reda på om det först och främst finns problem med skadliga ämnen eller angrepp i fastigheten och sedan även vad som måste göras för att kunna åtgärda dessa problem. […]

Läs nyheten
Vi tar hand om kemikaliesaneringen

Läs mer också här om tjänsten kemikaliesanering Kemikaliesanering av mindre och större omfattning Ett läckage av kemikalier kan göra att man behöver ta hjälp med en kemikaliesanering. En kemikaliesanering börjar med att platsen och läckaget inventeras och undersöks för att få reda på omfattningen av det arbete som ska utföras, därefter påbörjas saneringen. En metod som […]

Läs nyheten
Håll höstens fukt borta med avfuktning

Läs mer här om avfuktning, vilket är en metod för att minska fukthalten i hemmet i exempelvis Stockholm, Uppsala, Västerås eller Enköping. Avfuktning och mögelsanering Om det blir tillräckligt höga fuktnivåer i hemmet så kan mögel börja växa och få fäste. Möglet kan både slita ned materialet i hemmet och ha en negativ påverkan på dem […]

Läs nyheten
Vi utför besiktning och sanering på höga höjder

Läs mer också här om våra arbeten inom besiktning och sanering på höga höjder i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Besiktning och sanering i svåråtkomliga utrymmen Bland de tjänster som Industrisanering i Sverige erbjuder finns allt från sanering av asbest, av PCB och olika typer av kemikalier till sanering av mögel och klotter. Dessa typer […]

Läs nyheten
Service och sanering inom väg, järnväg och industri

Läs mer också här om de områden där vi arbetar med service och sanering i Mälardalen i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Många tjänster inom service och sanering Vi erbjuder våra tjänster framför allt inom verksamhetsområdena väg, järnväg och industrin. Det finns många typer av tjänster inom service och sanering som kan behövas inom dessa […]

Läs nyheten
Industrisanering hjälper till med brandtätning

Vi på Industrisanering i Sverige arbetar med brandtätning i Mälardalen i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Vi har både rätt kunskap och rätt material. Läs mer även här om brandtätning Brandtätningen minskar eldens spridning När det börjar brinna i en byggnad så kan förstörelsen bli stor, vilken påverkar både byggnaden i sig och dem […]

Läs nyheten
crossmenu