010 206 50 66
KONTAKT

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmäna råd om gränsvärden i luftvägsexponering i arbetsmiljön – nya regler från januari 2025

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön är avgörande för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö. Genom att fastställa specifika gränsvärden och åtgärdsåtgärder hjälper dessa föreskrifter till att minimera riskerna för luftvägsskador och förbättra arbetstagarnas välmående. Arbetsgivare bör vara medvetna om och följa dessa föreskrifter för att säkerställa att deras arbetsmiljö är i linje med bästa praxis och lagkrav.

Ny dokumentation har publicerats och som kommer träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2025. Om du vill läsa den i PDF-format, klicka här.

För att läsa om de nya gränsvärderna och råden på webben, besök Arbetsmiljöverkets webbplats på följande länk: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/beslutade-foreskrifter-som-trader-i-kraft-2025/afs-202314/?o=n

Läs mer om kvalitestsarbete hos Industrisanering i Sverige AB.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu