010 206 50 66
KONTAKT

Förbättra brandskyddet med effektiv brandtätning 2024

Att förhindra spridningen av eld i händelse av en brand är brandtätning 2024 av avgörande betydelse för att rädda liv och minimera materiell skada. Trots att brandklassade väggar kan tyckas tillförlitliga, kan bristen på brandtätning vid dörrar och genomföringar vara en svag punkt som tillåter elden att spridas okontrollerat. För att säkerställa ett komplett brandskydd är det nödvändigt med professionellt utförd brandtätning. Industrisanering i Sverige AB, med sin omfattande erfarenhet inom området, kan hantera alla aspekter av brandtätning och säkerställa att alla gällande regler och föreskrifter efterlevs i Stockholmsregionen, Mälardalen och Uppsala. Kontakta oss idag för att förbättra brandsäkerheten i din byggnad.

Vad är Brandtätning?

I moderna byggnader kan rök och lättantändliga gaser snabbt sprida sig genom hålrum ovanför innertak, kabelstråk och ventilationsschakt, även om det finns branddörrar och brandcellsgränser. En komplett brandskyddslösning kräver effektiv brandtätning. Brandtätning innebär att svaga punkter såsom kabel- och rörgenomföringar tätas för att begränsa spridningen av eld, vilket ger viktig tid för evakuering och släckning vid en brand. Brandskyddstätning är en form av passivt brandskydd som spelar en avgörande roll för att minska risken för skador och förluster vid en brand.

Olika typer av brandtätningsmaterial

Valet av brandtätningsmaterial beror på vilken typ av genomföringar som behöver tätas. Vanliga material och metoder inkluderar:

  • Fogmassa av gips, akryl eller silikon som expanderar vid upphettning för att förhindra spridning av brandgaser.
  • Rörstrypare som monteras runt rör och expanderar vid höga temperaturer för att tätning effektivt.
  • Mineralullstätning med utmärkt isoleringsförmåga vid höga temperaturer, används för brandfogning och tätning av rör och kablar.
  • Brandskyddsfärg som sväller upp vid hetta och skapar ett värmeisolerande skydd för trä och stål.
  • Brandskyddsskivor tillverkade av material som stenull, som omvandlas till ett keramikliknande skal vid höga temperaturer.

Följande Regler och Föreskrifter för Brandtätning

Enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS och Boverkets byggregler (BBR) måste byggnader vara utformade och konstruerade för att begränsa spridningen av brand och rök inom byggnaden. Kraven för brandtätning och brandskydd specificeras i dessa föreskrifter, vilket inkluderar krav på brandskydd inom brandceller och mellan brandceller. Det är fastighetsägarens eller verksamhetsinnehavarens ansvar att se till att brandtätningar och andra brandskyddsåtgärder är korrekt utförda och upprätthålls. Industrisanering i Sverige AB rekommenderar regelbundna kontroller av brandtätningar för att säkerställa att brandskyddet är i gott skick och att eventuella brister åtgärdas omedelbart.

Säkra din byggnad med professionell brandtätning från Industrisanering i Sverige AB

Ett effektivt brandskyddssystem, inklusive brandlarm, brandtätning, brandgasventilation och släckutrustning, är avgörande för att minimera skador och skydda liv vid en brand. Kontakta oss för att få professionell och pålitlig brandtätningstjänst. Med många års erfarenhet inom branschen och med de rätta befogenheterna kan vi hjälpa till att förbättra brandsäkerheten i din byggnad och ge dig den trygghet du förtjänar.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu