010 206 50 66
KONTAKT

Dags att boka in vårens radonsanering!

Vi är nu inne i mars månad vilket innebär att det är hög tid att boka in vårens servicearbeten och radonsanering. Vi på Industrisanering i Sverige erbjuder sanerings- och servicetjänster inom all industriverksamhet. Misstänker du att din fastighet innehåller radon? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Radon Stockholm

Hälsorisker med radon

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och blir då till en osynlig och luktfri gas. Radon är därför mycket svårt att upptäcka radon då den endast kan identifieras med hjälp av mätning. Gasen finns bland annat i inomhusluft och dricksvatten. Att vistas i en fastighet som har höga halter av radon kan i längden innebära en del risker. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Därför är det mycket viktigt att utföra en radonmätning för att säkerställa att byggnaden inte har förhöjda värden.

Här kan man hitta radon

Man kan hitta radon i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken och som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. Alla byggmaterial som är gjorda av sten ger som regel ifrån sig en liten mängd radon. Men blåbetong är ett undantag. Det tillverkades från cirka 1930-talet fram till mitten av 70-talet. Det har bland annat används både som inner- och ytterbjälkar och kan ge ifrån sig stora mängder radon.

Vi utför mätning och sanering

Är du fastighetsägare och misstänker att byggnaden innehåller radon är det viktigt att du utför en radonmätning. Visar det sig att du har för höga halter av radon i din fastighet måste du ta reda varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Vi på Industrisanering i Sverige utför dessa mätningar med hjälp av speciella mätinstrument som kan avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Vi kan även mäta var eventuell jordluft läcker in i fastigheten. Med dessa mätningar och med vår långa erfarenhet föreslår vi åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, 200 Bw/m3.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu