010 206 50 66
KONTAKT

Den dolda hälsorisken: varför det är viktigt att mäta radon

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i miljön och som finns i bostäder och andra byggnader. På vissa platser är det viktigt att mäta radon. Det produceras genom sönderfall av uran och andra radioaktiva ämnen i marken och kan komma in i byggnader genom sprickor och öppningar i grunden, såväl som genom vattenförsörjningen.

Läs mer om våra tjänster inom radonmätning och sanering

Geologiska förhållanden med högre risk för radonproblem

Medan radon finns överallt, kan nivåerna variera avsevärt beroende på platsen och de specifika geologiska förhållandena. I vissa områden kan radonhalterna vara mycket låga och utgöra liten risk för människors hälsa. Men i andra områden kan nivåerna vara mycket högre och utgöra en betydande risk för de som bor eller arbetar i byggnaden.

Radonmätning i Stockholm

Exponering för höga halter av radon kan vara farligt, eftersom gasen är ett känt cancerframkallande ämne och kan orsaka lungcancer. Enligt United States Environmental Protection Agency (EPA) är radon den främsta orsaken till lungcancer bland icke-rökare och den näst vanligaste orsaken till lungcancer totalt sett.

Med tanke på de potentiella riskerna med radonexponering är det viktigt att mäta radonhalterna i ditt hem eller på arbetsplatsen. UAMS AB och Industrisanering i Sverige AB har experter inom radontestning, så ta gärna en kontakt med dem om detta.

Om halterna av radon visar sig vara höga finns det åtgärder som kan vidtas för att minska risken för exponering. Ett alternativ är att installera ett radonreducerande system, som är utformat för att förhindra att radongas kommer in i byggnaden. Dessa system kan installeras av en professionell och involverar vanligtvis tätning av eventuella sprickor eller öppningar i fundamentet och installation av ett ventilationssystem för att hjälpa till att ta bort gasen från byggnaden.

Försiktighetsåtgärder för att minimera risker med Radon

Förutom att mäta halterna av radon i ditt hem eller på arbetsplatsen, finns det även flera andra försiktighetsåtgärder du kan vidta för att minska risken för exponering. Dessa inkluderar:

  • Upprätthålla ordentlig ventilation i ditt hem eller på arbetsplatsen
  • Att hålla fönster och dörrar stängda när halterna av radon är kända för att vara höga
  • Undvik att använda braskaminer eller eldstäder om radonhalterna är höga
  • Testa ditt hems vattenförsörjning för radon, eftersom gasen också kan komma in i byggnader genom vattenförsörjningen.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du hjälpa till att skydda dig själv och andra från de potentiella riskerna med radonexponering och minska risken för lungcancer. Med tanke på de allvarliga konsekvenserna av höga radonhalter är det viktigt att ta sig tid att mäta halterna i ditt hem eller på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att minska risken vid behov.

Radonsanering i Stockholm hittar du här

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu