EU planerar stärka skyddet mot asbest – inte tillräckligt enligt kritiker

EU och asbestlagstiftning
gavel of judge with european union flag on wooden table

Europeiska kommissionen vill stärka skyddet mot asbest och föreslå lägre gränsvärden för exponering. Många arbetstagare skulle fortfarande utsättas för asbest och riskera att utveckla cancer, enligt Claes-Mikael Ståhl, talesman för Europafacket.

Europeiska unionen har förbjudit alla former av asbest sedan 2005, men asbest förekommer fortfarande i äldre byggnader. Arbetare löper störst risk att utsättas för cancerframkallande asbest. Europeiska kommissionen föreslog på onsdagen att gränsvärdet för yrkesmässig exponering för asbest ska sänkas till en nivå som är tio gånger lägre än det nuvarande gränsvärdet.

Här kan du läsa förslaget till ändringen av direktivet

”Den ändring av direktivet som vi föreslår i dag kommer att leda till en betydande minskning av arbetstagarnas exponering för asbest och samtidigt ge utbildning och vägledning för arbetsgivarna”

Nicolas Schmit, EU-kommissionär

Men förslaget kritiseras för att det inte är tillräckligt långtgående.

Enligt honom har inte Europeiska kommissionen ställt sig på vetenskapens sida utan på företagens lobbyisters. Den har föreslagit en gräns som fortfarande skulle innebära att många arbetstagare fortfarande skulle vara exponerade för asbest och riskera att utveckla cancer. Människors liv bör alltid gå före vinst.

Europaparlamentet kräver kraftigare åtgärder

Europaparlamentsledamoten Ilan De Basso (S), som sitter i parlamentets sysselsättningsutskott, är också kritisk till kommissionens förslag. ”Kommissionen vill sänka gränsvärdena för asbest och göra dem tio gånger lägre än de nuvarande, men vi menar att gränsvärdena behöver vara 100 gånger lägre för att garantera ett bättre skydd mot arbetsrelaterad cancer”, säger han till Europaportalen i en skriftlig kommentar.

I oktober 2021 kommer Europaparlamentet att rösta om att sänka det nuvarande gränsvärdet för asbest med 100 gånger. Det finns ingen säker nivå för exponering för asbest och därför bör ingen arbetstagare hantera asbest utan skyddsutrustning och utbildning.

Industrisanering i Sverige är tillsammans med UAMS AB en säker leverantör av kvalificerad asbestsanering. Vi håller oss till rådande regelverk och arbetar efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vill du veta mer om asbestsanering, kontakta oss nedan.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter