Experter på fukt och mögel

När man har upptäckt mögel eller fuktskador i en byggnad bör man snarast ta reda på problemets omfattning och skadans orsak. Vi på Industrisanering i Sverige finns med under hela processen – från utredning av mögel till mögelsanering och återställning. Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver boka in din hjälp för mögelsanering.

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm

Detta är mögel

Det vi kallar mögel i byggnader är egentligen olika typer av svampar och bakterier. Under vissa förutsättningar så som fukt, kan dessa få fäste på olika organiska material. Får möglet fäste bryter det ner byggmaterialet där det växer. För de som vistas i en byggnad under längre tid kan mögelangreppet ha en negativ påverkan och ge olika typer av hälsobesvär. Bland annat kan det faktum att man utsätts för mögel regelbundet visa sig i form av allergier. Andra typer av reaktioner som ibland förknippas med att man under längre tid vistas bland mögel är sådant som att man känner sig ovanligt trött, har hosta och problem med luftvägarna samt huvudvärk. Misstänker du mögel i din fastighet är det viktigt att utreda om en mögelsanering behövs innan problemen växer sig större.

Så upptäcks mögel

Mögel kan upptäckas genom olika sätt. I vissa fall kan man se möglet med blotta ögat. Därför är det bra att regelbundet kontrollera lite extra i de delar som kan vara utsatta, det vill säga sådana utrymmen där fuktigheten generellt är större. Ett exempel på detta är inne på toaletter. Man kan även upptäcka mögel genom lukt. Mögel avger ofta en speciell doft som luktar lite unket. Om man vistas i lukten regelbundet kan det vara svårt att själv känna den men för besökare brukar den vara tydlig. Misstänker du att du har problem med mögel kan du höra av dig till en professionell firma för att göra en besiktning.

Experter på fukt och mögel

Vi utför besiktningar vid misstanke om mögel. För att bli av med mögelproblemen behövs en mögelsanering men för att inte problemen ska återkomma gäller det att ta reda på rotorsaken och även åtgärda denna. På Industrisanering har vi lång erfarenhet av avfuktning och mögelsanering. Har du en fastighet och misstänker fuktproblem i Stockholm, Uppsala, Västerås eller Enköping är du välkommen att kontakta oss.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter