Få hjälp med asbestsanering i Stockholm

Avfallssanering

UAMS är ett företag som erbjuder tjänster för asbestsanering i Stockholm. Det är viktigt att man tar tag i problemet i tid för att undvika skador på hälsan. Om man befinner sig i en byggnad med asbest kan asbestfibrer hänga med in i lungorna när man andas in det. Dem är väldigt tunna och små och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Det är sedan länge förbjudet att använda sig av asbest. Trots detta förekommer det fortfarande i äldre byggnader då det var ett väldigt användbart material. Man bör därför vara noga med att undersöka äldre byggnader för att ta reda på om asbest förekommer.

Riv inte upp asbest

Om asbesten är inkapslad utgör det ingen fara. Om man däremot börjar river upp asbesten i samband med exempelvis en renovering kan det bli farligt. När asbesten rivs upp frigörs fibrer i form av damm som kan hänga med ner i lungorna när man andas in det. För att undvika detta bör en asbestsanering utföras i samband med renoveringen för att hantera allt asbesthaltigt material.

Detta krävs vid hantering av asbestsanering

Vem som helst kan inte hantera asbest. För att hantera och sanera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om du är intresserad av att läsa mer kring detta kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida. Detta berör både privatpersoner och byggindustrin.

Asbest har sedan en tid tillbaka varit förbjudit. Trots detta förekommer det dock hundra tals dödsolyckor varje år i asbestrelaterade sjukdomar. Den varligaste sjukdomen är mesoteliom som är en mycket allvarlig cancerform.

Skyddsåtgärder för att minimera risken

Funderar du exempelvis på en renovering är det viktigt att veta om materialet i väggarna innehåller asbest. Även efter rivningen kan asbest hänga kvar i luften i form av damm som man kan riskera att andas in. Utför därför alltid en asbestprovtagning om du misstänker att materialet är drabbat. Om det visar sig att det är det, krävs speciella skyddsåtgärder och utbildningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *