Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Fukt och mögel

2020-07-15

Vi är nu inne i mitten av juli månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och många bosätter sig i sina sommarstugor. Att sommarstugor är en typ av fastighet som är mer benägen att få mögel än andra har faktiskt sina anledningar. Vi på Industrisanering reder ut svaren!

 

Fukt som leder till mögel i sommarstugor

Mögel i bostadsmiljö orsakas till en stor del av fukt i kombination med byggmaterial som inte är tillräckligt tåligt. En anledning till att sommarstugor har större risk för mögeluppkomst kan bero på att sommarstugan oftast är en äldre byggnad och är byggd på en så kallad torpargrund. Denna typ av grund har större risk att samla upp fukt vilket betyder att förutsättningarna för mögel att bildas och spridas blir mycket större. En annan anledning till att sommarstugor lättare kan få problem med fukt och mögel är att många stugor står kalla och orörda under en lång period på vinterhalvåret. I samband med detta blir fuktigheten i stugan mycket högre vilket leder till negativa effekter på sådant som väggar och golv.

 

En annan faktor som kan påverka att mögel bildas och sprids kan handla om att huset inte riktigt håller tätt. Detta kan vara om vinden är i dåligt skick eller att det tränger in regnvatten genom taket.

 

Viktigt att utreda problem med mögel

Uppkomst av mögel bör alltid kontrolleras då mögel kan orsaka problem för människors hälsa. Vistas man i mögel under längre tid lan det ge upphov till luftvägsinfektioner, trötthet, hosta och nästäppa. Dessa symptom kan även vara ett tecken på att det finns mögel i bostadsmiljön. Husmögel kan även också bidra till dålig lukt som sätter sig i textilier och möbler. Finns det synligt mögel i stugan bör detta alltid kontrolleras och saneras.

 

Kontakta oss för mögelsanering i Mälardalen

Eftersom att mögel innebär en risk för människors hälsa är det viktigt att åtgärda mögelproblem med en mögelsanering. Misstänker du att ditt hus eller sommarstuga har problem med mögel? Kontakta oss så hjälper vi dig! Vi utför mögelsanering och avfuktning i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping.