010 206 50 66
KONTAKT

Varför är det viktigt att hantera asbest på ett säkert sätt?

Det är viktigt att hantera asbest säkert för att förhindra skadlig exponering för asbest. När asbest hanteras på fel sätt kan fibrerna bli luftburna. Asbestfibrer kan cirkulera i luften man andas in och kan hamna i lungorna, buken eller hjärtat. Exponering av asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer och mesoteliom.

Asbest i isolering

Varför husägare ska anlita en professionell saneringsfirma

Asbestanvändning har minskat på grund av förordningar, produktförbud och användning av säkrare alternativ. Allmänheten kan dock fortfarande riskera exponering för asbest från gamla produkter och material. Många hus som byggdes före 80-talet har asbesthaltiga material, då dessa ansågs vara mycket bra enligt den tidens kunskap. Under en renovering eller rivning kan asbestinnehållande material frigöras.

Husägare och renoverare bör kontakta en godkänd saneringsfirma om byggnadsmaterial som man misstänker eller vet innehåller asbest blir slitna eller trasiga. Asbesthaltiga produkter i gott skick och helt intakt anses i allmänhet vara säkra. Husägare bör dock övervaka dessa material så att dessa kan hanteras och fraktas till återvinningscentral på säkert sätt.

Det är viktigt för privatpersoner att överväga ett asbestföretag. Om det behövs kan avskaffande av proffs utföra en asbestinkapsling eller asbestsanereing.

Hur man identifierar asbest

Asbest har använts i tusentals produkter, till exempel byggmaterial, bildelar och konsumentvaror. Branscher använde ofta asbest för dess hållbarhet och brandbeständiga egenskaper. Det var ett populärt material för produkter, särskilt från 1930-talet till mitten av 1970-talet.

Asbest kan fortfarande finnas i hem och byggnader byggda före 1980. Asbestfibrer är inte synliga för det mänskliga ögat och kan vara svåra att identifiera. Det är viktigt för alla att vara medvetna om vanliga material som kan innehålla asbest för att förhindra att utsättas för fara.

Många byggnadsmaterial innehöll asbest. Det användes vanligtvis i isolering i offentliga byggnader, privata företag och skolor. I vissa fall applicerades asbestbeläggningar på metallbalkar som ett brandsäkert material. Asbest blandades också i olika blandingar och paneler som användes på väggar och tak.

Om man misstänker att det finns asbest kan man anlita en professionell saneringsfirma för att inspektera området. En professionell saneringsfirma kan ta prover av skadade eller trasiga material och testa dem.

Om asbest upptäcks kan erfarna proffs rekommendera nästa steg. En saneringsfirma kan kapsla in asbest eller ta bort och kassera materialet på ett säkert sätt.

Säker hantering av asbest i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping

Hur man hanterar och tar bort asbest

Att hantera alla asbestprodukter och material kan vara farligt. Om materialet redan är trasigt eller skadat kan asbestfibrer lätt bli luftburna.

Forskning indikerar att det inte finns någon säker nivå av exponering för asbest. För att förhindra exponering bör asbest endast hanteras och tas bort av proffs med lämpliga certifieringar.

Arbetsmiljöverket har riktlinjer som man ska följa vid hantering av asbest:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Vad innebär asbestsanering?

Asbestsanering är det lagliga och säkra borttagandet av asbest från en byggnad, arbetsplats eller ett hem. Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste professionella sanerare hantera asbesthaltigt material på arbetsplatser. Dessa regler gäller visserligen inte privatpersoner mer Arbetsmiljöverket "rekommenderar dock att man (privatpersoner) för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt."

Även om det finns gör-det-själv asbestbidragsguider online, rekommenderar vi att allmänheten inte försöker hantera asbest. Det kan utsätta alla närvarande för farlig exponering.

Asbesttestning

Husägare och byggnadsägare bör behandla eventuella potentiella asbestinnehållande material som farligt. Individer bör inte röra materialen och undvika området förrän en inspektör kan testa dem.

En licensierad professionell kommer att utföra en visuell inspektion av området först för eventuella faror. En inspektör tar sedan bort delar av det misstänkta materialet. Labtekniker kommer att analysera proverna för att bedöma om det innehåller asbest.

Om proverna innehåller asbest kommer saneringsfirman att föreslå nästa steg. De kan rekommendera att materialen kapslas in eller helt bort från platsen.

Asbestsaneringsprocessen

Beroende på tillståndet för asbestmaterialet kan proffs rekommendera inkapsling eller sanering. Under en inkapsling kommer specialister att täcka asbestmaterialen med ett tätningsmedel. Beläggningen förhindrar att fibrer blir luftburen.

Om skadan är för allvarlig kan materialen behöva tas bort helt. Steg i processen för borttagning av asbest inkluderar:

Avstängning av ventilationsenheter och tätning av ventiler för att förhindra att asbestfibrer cirkulerar.
Försegling av arbetsområdet.
Användning av våta saneringsverktyg och särskilda HEPA-filterdammsugare för att rengöra platsen.
Placering av allt material som tas bort från platsen i tydligt markerade, täta behållare.
Sanerare godkänd säkerhetsutrustning när de tar bort asbesthaltigt material. När de är färdiga måste arbetarna följa dekontamineringsprotokoll. Till exempel bör arbetare kapsla in alla smutsiga kläder. De bör byta och duscha i ett rent rum borta från arbetsområdet innan de byter till andra kläder.

Efter asbestsaneringen kan de på ett säkert sätt frakta bort cancerframkallande material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Hur man förbereder asbest för bortforsling till avfallsanläggning

Efter sanering av asbest tar saneringsfirman asbestten till en avfallsanläggning. I många fall bör saneringsfirman fukta de asbesthaltiga materialen och omsluta dem i plast innan transport till en avfallsanläggning.

Kan asbest återvinnas?

I vissa fall kan asbest återvinnas. Asbest återvinns med hög värme, som så småningom omvandlar fibrerna till ett sorts silikatglas. Den höga temperaturen förstör asbestfibrer och gör asbesten ofarlig.

I en studie rapporterade forskare positiva resultat när de sänkte ner metaller med asbestbeläggningar i ett natriumhydroxidbad (NaOH). Asbesten förvandlades till en kiseldioxidgel som kunde förvandlas till glas. Metallerna återvanns också.

Forskare utvecklar fortfarande tekniken och processen för att återvinna asbest. Förmågan att återvinna asbest kan bidra till att minska kostnaden för bortskaffande av asbest.

Felaktig sanering och olaglig dumpning av asbestprodukter

Om individer försöker bli av med asbest utan att anställa en professionell sanering av kan det få konsekvenser. Individer som olagligt dumpar asbest kan bli straffas med böter eller fängelse upp till 6 år.

Mer information om detta kan hittas på Polisens webbplats:
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/miljobrott/

Saneringsfirmor kan också få böter om de inte följer lagar och förfaranden. Felaktig sanering kan orsaka hälsofara och riskera allmänhetens säkerhet.

Det är viktigt att bortskaffa asbest enligt föreskrifter för att upprätthålla allmän säkerhet. När asbest inte tas till de rekommenderade platserna kan människor vara utsatta för allvarliga hälsorisker.

Tips och resurser för sanering

Innan de går vidare med Asbests minskning, bör husägare hitta godkända företag. Entreprenörerna bör tillhandahålla en skriftlig arbetsplan. Planen bör beskriva vilka metoder som kommer att användas för att ta bort och rensa upp området.

Asbestsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping utförs bl.a. av UAMS och Indsutrisanering i Sverige AB.

Asbestsaneringen bör uppfylla alla nationella bestämmelser för att säkerställa att jobbet görs korrekt. Entreprenörer bör också kunna ge referenser från andra kunder samt bevis på arbetarnas certifieringar.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu