Industrisanering hjälper till med brandtätning

Vi på Industrisanering i Sverige arbetar med brandtätning i Mälardalen i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Vi har både rätt kunskap och rätt material.

Läs mer även här om brandtätning

Brandtätningen minskar eldens spridning

När det börjar brinna i en byggnad så kan förstörelsen bli stor, vilken påverkar både byggnaden i sig och dem som äger den eller brukar vistas i den negativt. Brandtätning utförs för att stoppa eldens framfart och minska risken för spridning. Med en bra brandtätning kan man få färre skador än vad man hade fått om brandtätningen inte hade fungerat som den skulle.

Brandtätning används mellan sådant som väggar och i golv mellan olika plan i byggnaden, men det finns också behov av att brandtäta andra delar av en byggnad. Det kan exempelvis vara där ventilation och annat har dragits mellan rum och våningar. Om brandtätningen inte fungerar där så finns risk för spridning även om andra delar är brandtätade på ett effektivt vis.

Industrisanering i Sverige hjälper dig med brandtätning och ser till att minska riskerna för att elden sprids om det börjar brinna i din fastighet i Stockholm, Uppsala, Västerås eller Enköping. Vi utför brandtätning av sådant som rörgenomföringar, kabelgenomföringar och byggnadsdelar.

Brandtätning och andra tjänster i Mälardalen

Förutom brandtätning erbjuder vi även många andra typer av tjänster runt om i Mälardalen. Bland våra tjänster finns bland annat allt från ventilationsrengöring, fasadtvättning och isoleringar med lösull till många typer av saneringar som PCB-sanering, asbestsanering och kemikaliesanering. Kontakta oss gärna för att veta mer och för att boka in din hjälp med brandtätning eller någon av de andra tjänsterna som vi erbjuder i Mälardalen.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter