Ny ID06 app för att kontrollera om ett företag är anslutet till ID06

ID06 app

ID06 Status Control är en ny app designad för att ge privatpersoner möjligheten att enkelt verifiera hantverkares kvalifikationer och utbildningar. Genom att skanna ID06-kortet hos hantverkaren med en smartphone, kan användare omedelbart få tillgång till information om vilka utbildningar och behörigheter personen innehar. Appen erbjuder även en funktion där man kan söka på ett företags organisationsnummer för att i förväg kontrollera om dess anställda besitter ID06-kort.

ID06 app

Renoveringar eller ombyggnationer i hemmet representerar ofta en stor ekonomisk satsning. Det är därmed av stort värde att kunna försäkra sig om att de hantverkare som arbetar med projekt som kräver specifik kompetens, såsom våtrumsarbeten eller elinstallationer, faktiskt har den nödvändiga utbildningen.

Utvecklarna av appen betonar att detta verktyg för första gången möjliggör för privatpersoner att själva kontrollera hantverkares kompetenser. Detta ses som ett viktigt steg för att främja anlitandet av kvalificerade yrkesmän och för att hålla oseriösa aktörer borta från marknaden. Det är dock viktigt att notera att appens funktioner endast är tillgängliga för hantverkare som är anslutna till ID06-systemet.

ID06 Status Control är kostnadsfri och tillgänglig för nedladdning på både iPhone och Android-enheter.

Läs mer om appen här

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter