PCB – ett allvarligt hälsoproblem

PCB i skolor och offentliga byggnader

Förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnadsrelaterade material, såsom tätning och färger, är en miljömässig hälsofråga med omfattande konsekvenser för anläggningar, särskilt skolor och utbildningsanläggningar. PCB-kontamination kan snabbt bli dyrt, tidskrävande och farligt för folkhälsan. Otydlighet kring PCB-testning, upptäckt och borttagningsprocesser gör att anläggningschefer och fastighetsägare är osäkra på hur de ska hantera potentiell PCB-kontamination.

PCB-utredning av offentlig byggnad

Polyklorerade bifenyler (PCB) är blandningar av upp till 209 individuella klorerade föreningar (kända som kongener). Det finns inga kända naturliga källor till PCB. PCB är antingen oljiga vätskor eller fasta ämnen som är färglösa eller ljusgula. Vissa PCB kan existera som en ånga i luft. PCB har ingen känd lukt eller smak.

PCB har använts som kylmedel och smörjmedel i transformatorer, kondensatorer och annan elektrisk utrustning eftersom de är brandsäkra och är bra isolatorer. Tillverkningen av PCB har stoppats på grund av bevis för att de byggs upp i miljön och kan orsaka allvarliga hälsoskador. Produkter tillverkade före 1977 som kan innehålla PCB inkluderar gamla lysrörsbelysningsarmaturer och elektriska apparater som innehåller PCB-kondensatorer och gamla mikroskop- och hydrauloljor.

Industrisanering i Sverige AB är en erfaren partner som hjälper dig att navigera i PCB-djungeln, och är experter på utredning och sanering av PCB och andra hälsovådliga byggmaterial.

Industrisanering i Sverige hjälper skolor, sjukhus, anläggningschefer och fastighetsägare att förstå och lösa PCB-relaterade problem. Våra PCB-experter tillhandahåller PCB-testning, projektledning, borttagning och sanering av byggmaterial och jord. Kontakta oss för mer information.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter