Pcb-sanering i Stockholm: Detta gäller för fastighetsägare

Äger du en fastighet som behöver PCB-saneras? Vi på Industrisanering hjälper dig! Vi har stor erfarenhet av att sanera PCB och vi tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt. Hör av dig till oss idag när du behöver hjälp med PCB-sanering i Stockholm!

PCB-sanering Stockholm

PCB – ett hälsoskadligt ämne

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor och på grund av dess skadliga effekt förbjöds användningen år 1973. Trots förbudet finns ämnet fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Idag hittar man PCB främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor.

Äger du en fastighet som byggdes mellan 50- och 70-talet kan det finnas en stor risk att byggnaden innehåller PCB. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns höga halter av PCB i fogar och golvmaterial. Skulle det visa sig att det finns för höga halter måste byggnaden saneras. Vi på Industrisanering har omfattande kompetens inom PCB-sanering och finns till din tjänst i Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås.

Ställen där du kan hitta PCB

Det finns vissa utrymmen i en fastighet där PCB oftast brukar hittas. Dessa utrymmen är bland annat:

  • Runt dörrar och fönster i fasader
  • Runt dörrar, glaspartier och fönster inomhus
  • Under trösklar
  • Mellan trappor och anslutande väggar
  • I mötet mellan olika material
  • Dolt, till exempel bakom plåtfasader och lister runt fönster
  • I plastbaserade golvmassor.
  • I små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I byggnader kan det förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar och centrifuger.

Kontakta oss för PCB-sanering

Är du fastighetsägare är du skyldig att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera. Industrisanering erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB i Mälardalen, Stockholm, Västerås och Uppsala. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du behöver hjälp med att sanera PCB.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter