010 206 50 66
KONTAKT

PCB-Sanering i Stockholm

PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemisk av två bensenringar som i olika grad är mättande klor. PCB har skadliga effekter på djur och människor, ämnet har förbjudits helt i Sverige sedan 1978. Däremot finns ämnet fortfarande kvar i miljön på grund av ämnes långa nedbryningstid. Om du äger en fastighet som är byggd mellan 50- och 70-talet finns det alltså en stor risk att byggnaden innehåller PCB. Om det skulle vara så att du misstänker att din bostad är drabbad av PCB är det viktigt att du tar reda på hur hög halten är. Om det skulle visa sig att PCB halten är för hög bör du kontakta ett företag som har en omfattande kompetens inom PCB-sanering i Stockholm

Regler kring PCB-sanering av byggnader 

Byggnader eller anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956–1969, med undantag av industribyggnader, ska ha genomgått en PCB-Sanering senast den 30 juni 2014. Denna regel gäller även byggnader och anläggningar från 1970–1973 som då ska ha genomgått en PCB-sanering innan den 30 juni 2016. 

PCB påverkan på miljön och hälsan 

Reglerna kring PCB-sanering är till för att begränsa den pågående spridning av PCB till miljön. PCB spridningen är ett hot mot människornas hälsa, dessutom är det även ett hot mot djuren exempelvis säl, utter och havsörn. För dig som fastighetsägare är det extra viktigt att veta att det är en skyldighet att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB. Dessutom ska du som fastighetsägare kunna redovisa hur ni kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.  

Trygghet och säkerhet med PCB-sanering  

Ta kontakt med ett företag som har en omfattande kompetens inom PCB-sanering i Stockholm, för att du ska kunna känna dig trygg och säker med din bostad.  

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu