010 206 50 66
KONTAKT

Radon och hälsorisker

Att vistas i en fastighet där det finns radon är negativt ur många aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Vi på Industrisanering har lång erfarenhet av radon och utför både radonmätning och radonsanering. Har du minsta misstanke om förhöjda radonhalter så tveka inte att höra av dig till oss.

Radon Stockholm

Radon och hälsorisker

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och kan i värsta fall leda till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka. Du bör dock fortfarande se till att radonhalten i bostaden är lägre än 200 Bq/m3.

Mätningen som visar varifrån radonet kommer från

Om du misstänker att ditt hus har förhöjda radonhalter är det viktigt att ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet och man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset.

Då kan du behöva göra en radonmätning

  1. Har du planer på att renovera din fastighet? Då kan det vara läge att samtidigt kontrollera radonhalten!
  2. Om du misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong bör du genomföra en radonmätning.
  3. Om du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det klokt att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten och dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten.

Kontakta oss på Industrisanering

Vi arbetar med radon i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu