Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Radonsanering behövs vid höga halter radon

2018-01-12

Sönderfallet radioaktivt radium bildar ett ämne som kallas radon. Radon är en gas som både är osynlig, lukt- och smakfri. Man kan bara identifiera radon genom att mäta halten av det. Gasen mäts i Becquerel per kubikmeter. Radon finns i marken, byggmaterial och dricksvatten. Den osynliga gasen är den största orsaken till lungcancer efter tobaksrökning.

 

Läs mer om radonsanering här. 

 

Olika typer radon

Det finns alltid radon i luften som är i marken, men denna är inte skadlig så länge det är utomhus. När jordluften sugs in i hus, det är då halterna av radon kan bli för högt och det då blir aktuellt för radonsanering. Nästan alla kommuner har undersökt hur det ligger till med radon i respektive kommun och har kartor över områden som kategoriserar radonet i områden med låg, medel eller hög halt radon. För att vara säker på om en radonsanering behövs bör man därför alltid mäta markradonet i hus med markkontakt.

 

De byggmaterial som är gjorda av sten avger en liten mängd radon, men inte i skadliga halter. Däremot så är blå lättbetong ett byggmaterial som avger mer än andra material och därför bör man vara vaksam kring blåbetong. Materialet har använts både som inner- och ytterväggar, därför bör man mäta och eventuellt radonsanera om det krävs i byggnader gjorda av blåbetong.

 

Dricksvatten i sig har inte några farligt höga halter radon i sig. Däremot kan kallkällor, brunnar borrade i berg eller grävda brunnar där vattnet kommer från berg ha radonhalter som är skadliga. Om det finns höga radonhalter i vattnet behöver man ta till radonsanering för att åtgärda så att halterna inte längre är skadliga.