010 206 50 66
KONTAKT

Ta hjälp med radonmätning!

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Att identifiera radon kan därför vara svårt då gasen endast kan upptäckas genom mätning. Radon finns bland annat i inomhusluft och dricksvatten, och lever man i ett hus som av någon anledning innehåller radon kan i längden innebära en del risker. Därför är det viktigt att utföra en radonmätning för att se till att huset inte har för höga halter av gasen.

Läs med om vår tjänst inom radonsanering

Risker med radon i hemmet

De risker som kan finnas med att vistas i radon är när radondöttrar följer med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radondöttrar sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadligt och kan leda till lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken, efter rökning, till lungcancer. Därför är det väldigt viktigt att göra en radonmätning för att säkerställa att det inte finns för höga halter av radon i hemmet.

Var kan man radon?

Radonet finns i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. För att veta om man har höga halter av radon i sitt hus och vart det kommer ifrån bör man kontakta en behörig firma som kan utföra en radonmätning. Alla byggmaterial som är gjorda av sten ger som regel ifrån sig en liten mängd radon. Blåbetong är ett undantag. Det tillverkades från cirka 1930-talet fram till mitten av 70-talet.

Ta hjälp med radonmätning i god tid

För att ta reda på om ditt hem har halter av radon och vart radonet kommer ifrån utför vi på Industrisanering radonmätningar. Dessa radonmätningar utförs snabbt av våra konsulter med hjälp av mätinstrument för att avgöra varifrån radonet kommer. Med dessa radonmätningar samt med vår kunskap och erfarenhet som grund föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet som är 200 Bq/m³.

Misstänker du att ditt hus har halter av radon? Chansa inte med säkerheten och vänta inte med att kontakta oss! Att vistas i radon under en längre tid innebär stora risker. Vi på Industrisanering utför radonmätningar och radonsaneringar i hela Stockholm.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu