010 206 50 66
KONTAKT

Vi tar hand om kemikaliesaneringen

Läs mer också här om tjänsten kemikaliesanering

Kemikaliesanering av mindre och större omfattning

Ett läckage av kemikalier kan göra att man behöver ta hjälp med en kemikaliesanering. En kemikaliesanering börjar med att platsen och läckaget inventeras och undersöks för att få reda på omfattningen av det arbete som ska utföras, därefter påbörjas saneringen. En metod som kan användas är då att suga upp kemikalierna.

Om det finns risk för att kemikalierna som sprids kan påverka miljön negativt så kontaktas också miljöenheten på kommunen. En kemikaliesanering kan även vara av det mindre slaget, exempelvis att kemikalier har råkat läcka ut i en mindre mängd på golvet.

Det finns olika typer av kemikalier som man kan vara i behov av att ta hand om i form av en kemikaliesanering. Det kan vara allt från olika typer av lösningsmedel till olja och kvicksilver och så vidare.

Kemikaliesanering och andra tjänster i Mälardalen

Vi utför våra tjänster inom framför allt tre områden. Vi erbjuder sanering och service inom verksamhetsområdena väg, järnväg och industri.

Förutom kemikaliesaneringar i städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping tar Industrisanering i Sverige även hand om andra typer av saneringar. Vi sanerar material som innehåller både asbest, radon och PCB samt sanerar mögelskadat material samt ytor som har utsatts för klotter. Vi utför saneringar även i svåråtkomliga utrymmen som på höga höjder.

Kontakta oss gärna när du är i behov av en kemikaliesanering eller någon annan typ av saneringsarbete eller servicearbete i Mälardalen. Här på vår hemsida finns också mer information att läsa om de tjänster som vi erbjuder inom service och sanering.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu