PCB-sanering – Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping

PCB-sanering Stockholm

PCB-sanering i Stockholm

Bland de många typerna av saneringsarbeten som vi på Industrisanering i Stockholm utför i Mälardalen, med bland annat Stockholm, finns så kallade PCB-saneringar.

PCB-sanering behövs av det skadliga ämnet

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara, eller stabila, innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor.

De flesta PCB-föreningar är trögflytande och oljeliknande vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

PCB-saneringar i byggnader och el-stationer

  • Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)
  • Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en PCB-sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.
  • Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

PCB i byggnader påverkar miljön och hälsan 

Syftet med de nya reglerna är att:

  • Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
  • Förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall
  • Reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

PCB-sanering i Stockholm

Vi på Industrisanering arbetar med PCB-sanering i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Kontakta oss nedan så hjälper vi dig!