Projektledning – sanering, utredning, service i Mälardalen

Projektledning sanering

Industrisanering sköter projektledningen

Vi på Industrisanering i Sverige utför saneringar och andra typer av arbeten inom ett flertal verksamhetsområden. Vid våra arbeten kan vi även agera som projektledare.

Fördelar med effektiv projektledning

Något vi kan hjälpa till med vid arbeten inom industri, mekanisk verkstad, järnväg och väg är alltså projektledning. Genom projektledning i tidigt skede så kan vi på Industrisanering i Sverige bidra med både effektivitet, lönsamhet och med en miljöriktig hantering. Vi har bred kompetens samt ett stort nätverk av samarbetspartners som gör att vi kan utföra alla typer av arbeten.

Vi många arbeten blir vi delaktiga redan i projekteringsstadiet, men vi kan även ta en roll där vi arbetar enligt avtal och gör jourutryckningar till verksamheter inom industrin. Bland de tjänster som vi erbjuder i hela Mälardalen finns allt från saneringar av mögel, asbest, kemikalier och PCB till mekanisk tillverkning av industrikomponenter, fasadtvättningar och brandtätningar samt mycket annat. I vissa fall kommer behoven av dessa arbeten oväntat.

En effektiv projektledning har ett flertal fördelar och kan alltså bidra till en ökad effektivitet i projektet i sig samt då även ökad lönsamhet oavsett vad för typ av arbete som det gäller. Med effektiv projektledning av ett företag med de rätta kunskaperna för det specifika projektet går arbetsflödet smidigare framåt. Med en tydlig projektledning blir planerandet av arbetsprocessen mer effektiv vilket lönar sig för alla de parter som är inblandade i projektet.

Projektledning vid projekt i Mälardalen

Vi är verksamma och utför arbeten med saneringar och andra typer av servicetjänster i städer som Stockholm, Enköping, Västerås och andra delar av Mälardalen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med projektledning samt om de tjänster som vi erbjuder? Hör då gärna av dig genom att kontakta oss nedan.

Läs också mer om några av de tjänster som vi erbjuder vid våra arbeten som PCB-sanering, inventeringar och utredningar och lösullsisoleringar.