Sandblästring – Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping

Sandblästring industri

Sandblästring i Stockholm

I Stockholm har sandblästring blivit en allt vanligare teknik för att göra rent husfasader. Många av stadens gamla hus och andra betongstrukturer har rengjorts med denna teknik, som även ofta används utanför Stockholm.

Sandblästring – en effektiv metod

På senare tid har Stockholm blivit en allt renare och prydligare stad. En av anledningarna till detta är att många av stadens gamla och smutsiga fasader, skadade av förorenad luft och ofta dessutom nerklottrade, har börjat rengöras bättre. Den kanske vanligaste metoden att göra detta på är genom sandblästring, en teknik som används mer och mer.

En av anledningarna till att sandblästring har blivit så vanligt är att det är ett effektivt sätt att ta bort både smuts, rost och andra beläggningar. Blästring betyder att man blåser partiklar mot en yta med högt tryck för att göra rent den. Sandblästring går ut på att man blåser just sand med hjälp av gas mot ytan som ska rengöras. Sanden tar på så vis bort all smuts från ytan och gör den redo för andra eventuella behandlingar.

Sandblästring med många användningsområden

Sandblästring har använts till mer än att göra rent hus i Stockholm. Vissa använder tekniken för att ta bort rost eller korrosion, eller för att bland annat göra rent pannor. Också betongytor kan behandlas med sandblästring.

Om betongen skadats av frost kan det hjälpa att blästra med sand, eller om ytan skadats av så kallad karbonatisering, en kemisk reaktion som gör att betongen reagerar med koldioxid i luften. Ibland kan armeringsjärnen i betongen angripas av rost. Då kan det också hjälpa att sandblästra. Behandling av betongytor kan vara ett av de vanligaste användningsområdena för sandblästringen.

Sandblästring och andra blästringsmetoder

Det finns många andra typer av blästringar och för att bestämma vilken sorts blästring man ska använda sig av får man utgå från ytan som ska behandlas och dess egenskaper. Ska man till exempel behandla något i en miljö som är känslig för damm kan man tillföra vatten för att minska dammet. Det kallas då för fuktblästring.

Just mångsidigheten med sandblästring, och att det är en så pass effektiv teknik, har bidragit till att det används så ofta. Det finns många olika aktörer på marknaden, i Stockholm och i resten av Mälardalen med städer som Uppsala, Västerås och Enköping med mera, som hjälper till att göra Stockholm till en mer attraktiv och vacker stad.

Kontakta oss gärna för att veta mer om sandblästring.