010 206 50 66
KONTAKT

Industrisanering i Sverige har genomgått SSG Entré

Att arbeten inom industrin går till på ett säkert vis är viktigt. En del av vår kvalitetssäkring kring de arbeten som vi utför är vidareutbildning. Vår personal har genomgått utbildningen SSG Entré.

SSG Entré ger säkra arbeten inom industrin

Vi på Industrisanering i Sverige utför arbeten inom industrin med allt från utredningar och besiktningar till saneringar av exempelvis material med asbest, PCB och annat. Att arbeta inom industrin kan innebära vissa risker och det är av den anledningen som vi har genomgått utbildningen SSG Entré.

SSG Entré är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Utbildningarna som finns i konceptet syftar till att öka medvetenheten om riskerna och hur de ska hanteras. SSG Entré säkerställer att entreprenörerna har en grundläggande kunskap om riskerna i arbetsmiljön.

SSG är en utbildning som utförs via webben och som därmed kan utföras när det passar. En fördel med detta är att man som företag kan se till att ha genomfört utbildningen innan man kommer ut till en viss industri där kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet krävs.

SSG Entré är en utbildning som har tagits fram tillsammans med industrin, vilket gör att den är allmänt känd och något som många anläggningar inom industrin kräver.

Tjänster inom utredning, sanering och service

Vi på Industrisanering i Sverige har genomgått flera utbildningar som ser till att vi utför kvalitativa och säkra arbeten inom de verksamhetsområden som vi utför arbeten inom. Vi erbjuder våra tjänster inom områden som bland annat industri, väg och järnväg.

Bland de tjänster som vi utför finns alltså ett flertal typer av saneringar. Vill du veta mer om våra utbildningar eller de tjänster som vi erbjuder? Kontakta oss nedan.

Läs även gärna mer om våra tjänster inom asbestsanering eller utredning.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu