Industrisanering i Sveriges arbete för miljön

I vår verksamhet där vi utför olika typer av saneringsarbeten i Stockholm har vi valt att ha fokus på att arbeta både för att vara miljövänliga samt ha en bra arbetsmiljö.

Läs mer även här om vårt fokus på miljö vid saneringsarbeten i Stockholm.

Miljö i fokus vid saneringsarbeten i Stockholm

Att ta sitt ansvar inför att tänka på miljön är viktigt både för privatpersoner och för företag. Vi arbetar därför för, och strävar efter, att vara ett företag som är klimatneutralt i vår verksamhet när vi utför saneringsarbeten och andra typer av arbeten runt om i Stockholm. Vi strävar även efter att arbetsmiljön inom företaget ska vara så bra som möjligt.

Tänker på miljön gör vi på ett flertal sätt. De tre delar som är viktigast för oss ur miljösynpunkt är kemikalier, drivmedel och avfall. Med detta som bakgrund arbetar vi vid våra saneringsarbeten runt om i Stockholm på ett sådant sätt att vi klimatkompenserar för de fordon som vi använder. Vi tar även hand om det avfall som uppstår i samband med vårt arbete på rätt sätt samt hanterar kemikalier på ett effektivt vis. Särskilt vid olika typer av saneringar är det viktigt att tänka på att ta hand om avfallet på ett korrekt vis.

Arbete för bra arbetsmiljö

Vid saneringsarbeten och andra tjänster som vi utför i Stockholm arbetar vi för att säkerställa våra mål inom miljön genom de tre faktorerna kunskap, kompetens och service.

Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt inom företaget genom att se till att arbetsmiljön är både säker samt genom att se till att personalen trivs. För att säkra en bra arbetsmiljö utbildar vi våra medarbetare inom sådant som riskbedömning, vilken utrustning de ska ha samt hur maskinerna ska hanteras på rätt sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *