010 206 50 66
KONTAKT

Vi sanerar med isblästring i Stockholm

När du i Stockholmsområdet har haft oturen att ha fått problem med mögel i ditt hem är en metod för att sanera möglet att använda sig av isblästring. 

Men vad är egentligen isblästring? Läs mer även här om isblästring i Stockholm.

Det här är saneringsmetoden isblästring

När man ska sanera mögel finns det en rad olika typer av metoder att välja bland. När du sanerar mögel i ditt hem i Stockholm kan det alltså hända att den metod som används är isblästring, även kallat kolsyreblästring. Isblästring är en saneringsmetod där man använder sig av torr-is.

Små så kallade pellets av torr-is sprutas på det material som har skadats av mögel och får bort möglet. Det går till på det viset att koldioxid omvandlas till gas när torr-isen möter den skadade ytan och i samband med detta sker en expansion som gör att möglet avlägsnas från det skadade materialet.

Att använda sig av isblästring i samband med en mögelsanering av ditt hem i Stockholm har ett flertal fördelar. För det första är det en metod som är både snabb och effektiv. Isblästringen i Stockholm lämnar inte heller några typer av restprodukter efter sig i det utrymme som saneras, förutom damm från materialet som behandlas.

Isblästring och andra tjänster i Stockholm

Isblästring är en av de metoder som kan användas vid en sanering av mögel i Stockholm. Vilken metod som används vid en mögelsanering beror bland annat på vilket utrymme som ska saneras samt hur mögelskadorna ser ut. Vi utför mögelsaneringar runt om i Stockholm, men erbjuder även sådant som sanering av kemikalier, asbest och PCB samt isolering med lösull, tvättning av fasader och flera andra typer av tjänster.

Hör gärna av dig för isblästring i Stockholm eller någon av våra andra tjänster inom industri och sanering.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu