Ventilationsrengöring

ventilationsrengöring

Industrisanering utför ventilationsrengöring

Att ha en fungerande ventilation är viktigt bland annat för att inomhusklimatet ska vara så bra som möjligt. Vi på Industrisanering i Sverige kontrollerar, bygger och rengör ventilationssystem för alla typer av fastigheter.

Flera fördelar med en ventilationsrengöring

Om man har ett ventilationssystem som med tiden har dragit med sig smuts kan det till slut leda till att luften i en fastighet försämras istället för att systemet ger en effektiv och bra ventilation. I systemet samlas damm och smuts som stoppar upp. Att ha ett smutsigt ventilationssystem kan få ett flertal negativa följder och en ventilationsrengöring är därför bra på flera sätt.

Ett smutsigt ventilationssystem kan alltså först och främst försämra luften i fastigheten på grund av den smuts som stoppar upp. Sedan kan ett smutsigt ventilationssystem även vara negativt ur brandsynpunkt samt för risken för problem med exempelvis mögel. Med en ventilationsrengöring minskar man dessa risker och förbättrar klimatet inomhus.

Det finns ett flertal typer av system som kan vara i behov av ventilationsrengöring. Hus längre tillbaka i tiden hade ofta ett så kallat självdrag där luft strömmar genom huset med hjälp av frånluftskanaler och don för luften utifrån. Det finns även mekaniska system som kan vara i behov av en ventilationsrengöring. De mekaniska systemen styrs av någon typ av fläkt.

Ventilationsrengöring och annat i Mälardalen

Vi på Industrisanering i Sverige kan alltså hjälpa dig med många typer av tjänster inom ventilation med allt från uppbyggnaden och kontrollering av systemet till ventilationsrengöring. Vill du veta mer om de tjänster som vi erbjuder dig i Mälardalen? Kontakta oss gärna för mer information och för hjälp med ventilationen i din fastighet.

Förutom ventilationsrengöring erbjuder vi även många andra typer av tjänster inom sanering, rengöring och besiktning. Läs gärna mer om våra tjänster inom till exempel asbestsanering och mögelsanering.