Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Asbestsanering i Stockholm

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre konstruktioner och är en risk för de som arbetar inom industri, väg & Järnväg.

Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum. Som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel.

Asbest inom väg/järnväg förekommer ibland annat skivmaterial och andra konstruktioner i tunnlar, tunnelbana, gammalt damm från bromrester. Det är viktigt att saneras dessa områden innan övrig personal skall utföra arbeten.

 

Hälsorisker

Att hantera asbest är farligt, det är känt sedan länge. Asbest kan finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. Om man andas in dammet kan det så småningom uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall kan inandning av asbestfibrer leda till cancer.

 

Regler

Huvudregeln, fastställd i Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter, är att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet. Det finns några undantag från förbudet:

  • Teknisk anordning som innehåller asbest får användas så länge ingrepp inte görs i det asbesthaltiga materialet och om asbestdamm inte sprids vid användning.
  • Asbest och asbesthaltigt material får under vissa förutsättningar hanteras vid bearbetning och behandling eller vid rivning efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.

 

Straffbart att bryta mot reglerna

Instruktioner om hur asbest ska hanteras ska finnas på varje arbetsplats där asbestarbete kan förekomma, liksom instruktioner om nödvändiga skyddsåtgärder.
Brott mot reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra böter eller en sanktionsavgift.

 

Vi arbetar med asbestsanering i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig!

 

 

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter