Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Avfallssanering med säkerhet i fokus

Det finns många typer av material vars avfall måste hanteras på rätt sätt för att riskerna ska minimeras. Vi på Industrisanering i Sverige har mer än 10 års erfarenhet för hantering av avfall, som oftast kräver utbildning för säker sanering.

Avfallssaneringar av olika slag

Vi på Industrisanering har kompetensen att hantera material av många slag och göra avfallssaneringar. Vi gör hanterar och gör avfallssaneringar på allt från material som innehåller asbest och PCB till avfallssaneringar i samband med utsläpp av olika typer av kemikalier och annat.

Asbest är ett ämne som kan innebära risker i samband med exempelvis en rivning. Vid avfallsaneringen finns risk för att skadliga asbestfibrer sprids. Dessa kan sedan ställa till med hälsobesvär och hälsorisker. Att en avfallsanering av asbest går till på rätt sätt är därför av största vikt. Asbest finns i många typer av material som användes vid byggnationer längre tillbaka i tiden.

Vid en avfallssanering av material som innehåller PCB är också säkerheten viktig. PCB kan leda till hormonella störningar och har en påverkan på både människor och djur och natur. PCB har längre tillbaka i tiden använts i allt från plast och fogmassa till elektrisk utrustning.

Även kemikalier kan ställa till med problem. Vilka risker som finns beror på de specifika kemikalierna. Vid en avfallssanering med kemikalier skiljer sig också metoden beroende på vilken typ av kemikalier som det gäller. Vi sanerar allt från kvicksilver, oljor, lösningsmedel och hormoslyr till lut och glykol. 

Avfallssanering i Mälardalen

Industrisanering i Sverige har alltså lång erfarenhet av avfallssanering och kan hjälpa dig som finns i Mälardalen. Vi erbjuder våra tjänster i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd.

Läs gärna mer om våra tjänster inom asbestsanering, PCB-sanering och kemikaliesanering och kontakta oss för din hjälp med någon typ av avfallssanering i Mälardalen. Hör av dig nedan.

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter