Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

ESA 05 & skötselföreskrifterna

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en eldistributionsanläggning

Med godkänd ESA 05 utbildning, så kan personalen säkert arbete på starkströmsanläggningar. Med till exempel asbest- & PCB-sanering.

ESA Grund
Tillämpningar
Personfara
Riskbedömning och risk analys
Arbetsmetoder
Lagar och förordningar

 

 

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter