Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Kvalitet

 

 

Kundfokus

Företaget har bred kompetens och ett personligt engagemang. Genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartner är viktigt för oss, genom detta kan säkerställa att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål. Industrisanering är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015

 

Miljö

Vi har konstaterat att kemikalier, drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kvalitetsaspekter så är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.
Industrisanering strävar efter att bli ett klimatneutralt företag.
Vi klimatkompenserar för fordon, vi källsorterat vårt avfall och har en effektiv kemikaliehantering. Industrisanering är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

 

Krav

För att upprätthålla de lagar och krav som ställs inom branschen, så uppdateras lagefterlevnad kontinuerlig.

 

Arbetsmiljö

Arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö är i fokus och utvecklas kontinuerligt. Samtlig personal på företaget utbildas inom riskbedömning, användande av skyddsutrustning samt maskinkunskap.

 

Verksamhetspolicy

Industri sanering i Sverige AB (ISS) är specialiserade på totalentreprenad beträffande saneringsåtgärder inom industri, väg & järnväg. ISS erbjuder projektledning, inventering av riskämnen samt saneringsåtgärder.

ISS har specialkompetens och mångårig erfarenhet av inventering och sanering av riskämnen såsom asbest/PCB, radon fukt och mögel. Genom utredningar, riskbedömningar och orsaksanalyser identifierar vi vilka metoder som är nödvändiga och upprättar en åtgärdsplan

Genom projektledning i tidigt skede så kan ISS bidra med effektivitet, lönsamhet och miljöriktig hantering.

Företaget har bred kompetens och ett personligt engagemang, genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartner är viktigt för oss, genom detta kan säkerställa att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål.

Vi har konstaterat att kemikalier, drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kvalitetsaspekter så är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.

ISS Strävar efter att bli ett klimatneutralt företag.
Vi klimatkompenserar för fordon, vi källsorterat vårt avfall och har en effektiv kemikaliehantering.

Ständig förbättring och förebyggande hälso-, miljö-, kvalitets- och ekonomiskt arbete skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

2015-09-10
Kimmo Tynkkynen
Koncernchef
Industrisanering i Sverige AB

 

Intyg

Här samlar vi successivt intyg, certifikat med fler dokument som berör vår verksamhet. Samtliga finns att ladda ner som PDF, vid klick på respektive.

Tillstånd att hantera asbest vid rivning.
Beslutsfattare: Arbetsmiljöverket.

Tillstånd till transport av farligt avfall.
Beslutsfattare: Länsstyrelsen Uppsala.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter