Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

PCB-sanering i Stockholm

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara - stabila - innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor.

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

 

PCB i byggnader, El-stationer

  • Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)
  • Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.
  • Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

 

Reglerna behövs då PCB i byggnader påverkar miljö och hälsa 

Syftet med de nya reglerna är att:

  • Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
  • Förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall
  • Reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

 

Vi arbetar med PCB-sanering i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Ta en kontakt så hjälper vi dig!

 

Vill du bli kontaktad?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter