Kontrollera fastighetens radonhalt

Att vistas i en fastighet där det finns radon innebär stora risker. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför är det av stor vikt att säkerställa att fastigheten hålls fri från radon. Vi på Industrisanering arbetar med radon i hela Mälardalen, såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping.

Läs mer om Radon i Stockholm

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och blir då till en luktfri och osynlig gas. Radon är därför mycket svårt identifiera då det endast kan upptäckas genom mätning. Gasen finns bland annat i inomhusluft och dricksvatten. Att vistas i en fastighet som har höga halter av radon kan i längden innebära en del risker. Därför är det viktigt att utföra en radonmätning för att säkerställa att byggnaden inte har förhöjda värden.

Utför radonmätning

Alla fastigheter bör mäta sin halt av radon. Framförallt av hälsoskäl, men även av ekonomiska skäl. Genom att utföra en radonmätning kan detta ge svar på vilka fastigheter som har förhöjda halter, men även ett kvitto på att halterna är på godkända nivåer i de byggnader som ligger under gränsvärdet.

Här kan man hitta radon

Radonet hittas i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. Alla byggmaterial som är gjorda av sten ger som regel ifrån sig en liten mängd radon. Men blåbetong är ett undantag. Det tillverkades från cirka 1930-talet fram till mitten av 70-talet. Det har bland annat används både som inner- och ytterbjälkar och kan ge ifrån sig stora mängder radon.

Kontakta oss för mätning av radon

Är du fastighetsägare och misstänker att byggnaden har förhöjda halter av radon? Då kan det vara en god idé att ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Vi utför radonmätningar med hjälp av mätinstrument för att avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Vi kan också mäta var eventuell jordluft läcker in i fastigheten. Med dessa radonmätningar samt med vår erfarenhet föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, som är 200 Bq/m³. Hör gärna av dig om du undrar mer om radon och radonmätningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter