010 206 50 66
KONTAKT

Radon: ett dolt hot – vad man ska tänka på när man anlitar ett radonsaneringsföretag

Radon är en naturligt förekommande gas som produceras genom sönderfall av radioaktiva grundämnen, såsom uran, som finns i jord, sten och vatten. När dessa element går sönder frigör de radongas, som kan sippra in i bostäder och byggnader genom sprickor i grund, golv eller väggar.

Radon är en luktfri, smaklös gas som kan leta sig in i hem och byggnader. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den farlig för hälsan. Det beräknas att ca 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande för att säkerställa säkerheten för ditt hem och familj.

Läs mer om vilka hälsoeffekter Radon kan ha hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/radon/halsoeffekter-av-radon/

Kommunen har tillsynsansvar enligt Miljöbalken, så det kan hända att kommunen ber dig undersöka om det finns Radon.

Läs mer i miljöbalken här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

Expertis och meriter

Erfarenhet och rykte är viktiga faktorer att tänka på när du väljer radonsaneringsföretag. Leta efter ett företag med en beprövad meritlista av framgång i radonreducering och har fått positiv feedback från tidigare kunder. Detta kommer att ge dig förtroende för att företaget har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera ditt radonproblem effektivt.

UAMS och Industrisanering i Sverige är medlemmar i Svensk Radonförening och arbetar med Radonsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås och omnejd.

Metoder och teknik

Det är viktigt att välja ett radonsaneringsföretag som använder de senaste metoderna och tekniken. Leta efter ett företag som använder beprövade radonreducerande tekniker och har de verktyg som krävs för att få jobbet gjort effektivt. Detta kommer att ge dig sinnesfrid att företaget har förmågan att hantera ditt radonproblem.

Kostnad och garanti

Få offerter från olika företag och jämför priser. Tänk dock på att det billigaste alternativet kanske inte alltid är det bästa. Välj ett företag som erbjuder rättvisa och rimliga priser och ger en detaljerad uppdelning av deras tjänster. Leta också efter ett företag som erbjuder en garanti för sina tjänster för att säkerställa att problemet är helt löst.

Radon är ett allvarligt hälsohot, och att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande. Ta dig tid att jämföra olika företag och deras tjänster. Kom ihåg att leta efter ett företag som har expertis, erfarenhet, metoder, kostnad och garanti som uppfyller dina behov.

Kontakta oss gärna för mer information om Radon i Stockholm, Uppsala, Västerås och trakterna därkring, eller en kostnadsfri offert längre ner på sidan.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu